Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Publicatie schade grafsteen

27 november 2002

Vraag nummer: 1678 (oude nummer: 2044)

Wed, 27 Nov 2002 15:43

Tijdens de storm van enkele weken geleden is gebleken dat er schade is ontstaan aan diverse grafmonumenten op onze gemeentelijke begraafplaats.
Wij willen de rechthebbenden aanschrijven en hen wijzen op hun plicht om het monument goed te onderhouden.
Sommige rechthebbenden zijn niet te achterhalen.
Wij hebben sinds kort op de begraafplaats een mededelingenbord, wat wij willen gebruiken om rechthebbenden op hun plicht te wijzen.
Kunt u mij aangeven wat er in minimaal in deze publicatie dient te staan of is een verwijzing naar de betreffende artikelen van de beheersverordening voldoende.
Welke termijnen dienen hierbij in acht genomen te worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat de bepalingen van de beheersverordening die op 7 september 1998 is vastgesteld, nog gelden.

In de brief aan de rechthebbenden zou ik vertellen wat in artikel 22, leden 1 en 2, van de beheersverordening staat: de rechthebbende is verplicht om de grafbedekking goed te onderhouden of te herstellen. Indien hij dit nalaat, kan de grafbedekkking (deels) worden verwijderd. Het verwijderde blijft 12 weken ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat die tot enige vergoeding verplicht is.
Dit lijkt mij in beginsel voldoende basis. Alle rechthebbenden moeten persoonlijk worden aangeschreven. Ik zou er een aangetekende brief van maken, om het belang te onderstrepen en er zeker van te zijn dat de brief aankomt. En dan weet u het ook als brieven níet aankomen en dat de rechthebbende vertrokken is. Gewone post wordt door de PTT meestal toch gewoon in de bus gedaan, ook als de geadresseerde er niet meer woont. Door de vele echtscheidingen en (stief)kinderen met een andere achternaam dan de hoofdbewoner, vrouwen die hun meisjesnaam gebruiken etc. selecteert de post niet meer op naam. En dan kan een bestelde brief de geadresseerde toch niet bereiken.
Uw verordening bevat geen termijn waarbinnen het monument hersteld moet zijn. Dat vind ik een tekortkoming. Ik zou de termijn in een brief maar op 2 maanden stellen. Is er dan nog niets gebeurd, dan een herinnering sturen en de nieuwe termijn op 1 maand stellen. Is er dan nog niets gebeurd, dan een 3e brief sturen en zeggen dat de steen binnen 7 dagen verwijderd wordt. En dat dan ook gewoon écht doen.

Wat als er geen rechthebbende is? Wellicht is na te gaan in het Bevolkingsregister of een rechthebbende overleden is. Dan had een overboeking volgens artikel 16 plaats moeten vinden. Er moet gekeken worden of u nabestaanden via het Bevolkingsregister kunt vinden en aanschrijven.
Als niemand gevonden wordt, zou ik een bordje bij het graf plaatsen, waarin belanghebbenden worden opgeroepen om contact op te nemen met de administratie. Ik zou dat bordje een jaar laten staan. Ook een mededeling in het mededelingenkastje ophangen. Maar niet iedereen kijkt op het bord in dat kastje. Als het om meerdere graven gaat, zou ik ook een klein berichtje in de mededelingenrubriek van de gemeente plaatsen, dat men op zoek is naar (nieuwe) rechthebbenden van een aantal graven, op straffe van verval van het grafrecht. Maar het dan wel wat vriendelijker omschrijven dan met de zware woorden 'op straffe van', maar wel duidelijk, dat dit gebeurt.

Hier staat het zoeken van de rechthebbende voorop en zou ik een termijn van minstens een jaar aanhouden. De bordjes kunnen morgen al geplaatst worden. Ik zou de datum van plaatsing in de administratie van het graf opnemen.
Als de steen gevaarlijk is, bijvoorbeeld los staat, zou ik de steen uit veiligheid neerleggen. Ik zou ook een paar foto's maken om e.e.a. te documenteren.
Maar hier moet u dus een langere termijn aanhouden, omdat het zoeken naar de rechthebbenden de eerste zorg is. En veel mensen komen alleen bij hoogtijdagen zoals een verjaardag of een christelijke feestdag op de begraafplaats.

Er moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden dat een graf geen rechthebbende heeft. Artikel 16 zou eigenlijk anders moeten luiden, namelijk dat bij het overlijden en het in dat graf begraven van de rechthebbende vóór de begrafenis een volgende rechthebbende wordt aangewezen. Een aantal begraafplaatsen, zoals de grote De Nieuwe Ooster in Amsterdam doet dit zo (men accepteert ook geen begraving van mensen zonder nabestaanden of derden die zich voor het graf garant stellen; daar is altijd wel een oplossing voor) en dat werkt uitstekend. Je voorkomt dan de situatie dat vader als eerste begraven is, moeder rechthebbende wordt, moeder na overlijden in ditzelfde graf begraven wordt en de kinderen vergeten om later het graf over te laten schrijven. Eis dat vóór de begrafenis van moeder. Dan hebt u in veel gevallen niet het probleem dat u nu hebt.

Ik zal binnen een paar dagen eens een model-artikel voor dit soort situaties publiceren, samen met een artikel voor schade en risico's aan grafmonumenten. Ik zal die opnemen in de subrubriek Voorschriften / verordening / reglement.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 november 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder