Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Probleem met onderlinge afstand grafmonumenten


24 november 2019

Vraag nummer: 59280

Onze ouders zijn vorig jaar en begin dit jaar overleden. Zij zijn begraven op de RK begraafplaats te Asten.
De grafsteen van mijn ouders (onder elkaar begraven) is 90 cm breed. Het graf ligt als eerste van de rij, waardoor wij maar aan 1 kant "buren " hebben. Aan de grafsteen hebben wij aan beide zijden een granieten rand die 30 cm breed en even lang als de grafsteen is laten aanbrengen. De ruimte tussen grafsteen en rand is gevuld met steentjes . De nu overblijvende ruimte met het buur graf (dit is een graf met de bedoeling naast elkaar begraven te worden, en zodoende 1,60 breed) is nu 10 cm, dus wij hebben eigenlijk van de oorspronkelijke afstand van de grafstenen 10 cm te veel gebruikt. Onderlinge afstand is 40 cm.
De koster zegt dat de grond tussen de graven van de parochie is. Zolang er geen overlast is, is wat wij gedaan hebben toegestaan zegt koster. De nabestaanden van het graf naast ons willen dat wij die rand, die bijna 900 euro heeft gekost, laten verwijderen, en de koster incl kerkbestuur geeft hen gelijk.
Maar op dit kerkhof liggen meerdere graven zoals wij het hebben gedaan, ook zijn er vaak steentjes gelegd tussen graven, dus ruimte tussen aangrenzende graven helemaal opgevuld met steentjes. Wij hebben ook aangeboden om dit te doen, omdat de reden was dat de nabestaanden hun graf niet konden schoonmaken. Maar dat wilden de nabestaanden niet. Ook hebben wij aangeboden de rand in te korten tot 20 cm, dus dat rand op de helft van ruimte tussen grafstenen staat, maar ook dat willen nabestaanden niet. Alleen met opruimen nemen zij genoegen. In regelement staat niets over afstand. Er staat wel een artikel dat in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. (parochiebestuur).
Moeten wij nu echt die rand met steentjes laten verwijderen? Wij hebben al gebeld met degene die het heeft aangelegd, maar die zegt dat zij ervan uit gaan dat er overleg is geweest met nabestaanden buur graf en altijd de opdracht van opdrachtgever uitvoeren. Ik vind dat zij ons hier wel voor hadden kunnen waarschuwen. Wij wonen allen ver weg van de begraafplaats en hebben telefonisch deze opdracht gegeven, zonder in de gaten te hebben dat wij over de helft gingen. trouwens met rand inkorten tot 20 cm wordt door "buren"ook geen genoegen genomen. De rand zal en moet weg. Voor het opruimen worden ook weer kosten berekend. Staan wij nu echt niet in ons recht?. De ruimte tussen meerdere grafstenen is op dit kerkhof opgevuld met steentjes. Of net als bij ons randen tot over de helft, maar die graven liggen langs minder moeilijke buren. De aangelegde rand staat ook nog eens op een soort fundering, en is niet zo eenvoudig te verwijderen. Hopelijk heeft u een oplossing voor dit probleem?
Met vriendelijke groet, fam Claessens.
Ps ik heb ook gehoord dat 1 van de nabestaande in bestuur van parochie zit of vrijwilligerswerk voor parochie doet, in ieder geval wij vinden dat er door parochiebestuur en koster met 2 maten gemeten wordt.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het reglement voor het beheer van deze begraafplaats kent geen regels voor afstanden tussen de graven of voor de formaten van graven. Als er geen regels voor afstanden zijn, kunnen er ook geen regels overtreden worden, zo simpel is het.

Volgens het reglement zouden er 'Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen' vastgesteld zijn of kunnen worden, maar blijkbaar is dat (nog) niet gebeurd. Ik heb even gekeken op de site van de parochie, maar daar wordt niets over zulke voorschriften vermeld. Ik kan ze ook niet googlen.
Als er geen voorschriften voor de formaten van grafmonumenten zijn, kunnen geen regels overtreden zijn.

Voor het plaatsen van een monument is volgens het reglement een vergunning van het bestuur van de parochie vereist. Maar als er geen voorschriften zijn, heeft een vergunning ook geen zin, want waar moet dan een aanvraag aan getoetst worden?
Ik ben benieuwd of de steenhouwer een vergunning heeft aangevraagd.
Inderdaad had de steenhouwer u behoren te waarschuwen, als het gedenkteken in strijd met regels zou zijn of een ander probleem voorzienbaar was.

Het reglement kent inderdaad een regel dat in gevallen waarin het reglement niet voorziet, het bestuur beslist. Maar het reglement voorziet wel in regels voor het toelaten van grafmonumenten. Die zijn echter niet vastgesteld en openbaar gemaakt. Dat zie ik als een tekortkoming van het bestuur. Het werkt niet zo dat als het bestuur zelf nalaat om iets te doen wat geregeld had moeten worden, het bestuur in individuele gevallen naar willekeur kan optreden. Dat accepteert natuurlijk geen enkele rechter.

Ik zou u adviseren om foto's te maken van andere graven op dit kerkhof, waar de afstand tussen de grafmonumenten ook klein is. Als er een procedure komt, staat u sterk als u kunt aantonen dat de parochie naar willekeur dreigt te handelen.

Als het bestuur op korte termijn alsnog 'Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen' vaststelt en publiceert, kan dat geen gevolgen hebben voor bestaande situaties, zoals het monument van uw ouders.

Ik ben van mening dat er voor u geen verplichting is om het monument te veranderen.

Ik verwacht niet dat het kerkbestuur eigenmachtig het monument laat veranderen. Daar is zij niet bevoegd toe; dat mag alleen de rechthebbende van het graf. Er is formeel ook geen reden voor. In deze situatie zou dat zelfs strafbare feiten kunnen opleveren, zoals vernieling en zelfs grafschennis. Dat zie ik niet gebeuren. Maar als het toch zou gebeuren, kunt u aangifte doen bij de politie.

Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en het bestuur er aan vasthoudt dat u het monument zou moeten veranderen, kunt u overwegen om een klacht aanhangig te maken bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag op 31 oktober 2019 is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >