Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Planten van het graf halen, zonder mijn toestemming

21 december 2016

Vraag nummer: 48707

Mijn vraag is of de gemeente zonder toestemming planten van een graf mag halen waar de rechten nog voor betaald zijn en waar ik rechthebbende van ben.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De meeste gemeenten hebben regels voor het hebben van grafbeplanting. Het soort beplanting en de hoogte van de beplanting is vaak aan regels gebonden.
Die regels staan vaak in de 'Nadere regels voor grafbedekkingen' of besluiten met soortgelijke namen. Ze zijn vaak te vinden op de site de gemeente of op de site Overheid.nl. Dan moet u verder kijken bij 'Lokale wet- en regelgeving', Dan kunt u links uw postcode invullen en rechts in de tekst het woord 'begraafplaats'. Dan krijgt u alle regelingen van uw gemeente waar het woord 'begraafplaats' in staat, waaronder ook de regeling voor grafbedekkingen, als men die heeft.

Bijna altijd staat er in de 'Verordening op het beheer van de begraafplaatsen van de gemeente X' dat planten die verdord zijn of die niet aan de regels voldoen door de beheerder mogen worden verwijderd.

Maar ik zou u aanbevelen om gewoon eens even te overleggen met de beheerder. Om te weten wat de regels precies zijn. Maar misschien was het in uw geval wel een vergissing van een medewerker.
Soms ook worden planten of voorwerpen helemaal niet verwijderd door de beheerder, maar zijn het familieleden of andere bekenden die iets mooi of lelijk vinden en tot actie overgaan.
Vraag daarom gewoon eens even na wat er gebeurd is en waarom.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder