Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Plaatsing grafsteen na 4 jaar

18 mei 2009

Vraag nummer: 6538 (oude nummer: 13038)

Geachte Heer,Mevrouw Mijn Moeder is 4 jaar gelden gestorven. er was op dat moment geen geld en mijn andere broers en zusters wilden niet mee betalen.ik heb geen contact meer met mijn Familie nu wil ik graag een steen plaatsen op haar graf. mag ik dat alleen doen (ik ben de oudste van de 5 of heb ik daar toestemming voor nodig van de anderen Met Vriendelijke Groet, XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat hangt er van af. Als het gaat om een eigen graf, dan mag alleen de rechthebbende op dat graf een steen plaatsen, anderen niet.
Als het gaat om een plaats in een algemeen graf, dan is er geen rechthebbende en zal de begraafplaatshouder misschien andere regels stellen.
Waarschijnlijk is vergunning nodig voor de plaatsing van een monument. Dat moet u bij de administratie van de begraafplaats navragen.
Er is geen toestemming nodig van andere kinderen, behalve als het gaat om een eigen graf en een van de andere kinderen de rechthebbende is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder