Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Plaatsing grafmonument (afwijking van maximale maat)

16 september 2014

Vraag nummer: 39867

Geschil tussen rechthebbende en gemeente hoe het monument op het graf komt. volgens onze beheers verordering is Max. Lengte 190 mtr.
En deze rechthebbende wil het monument over de kist

Antwoord:

Geachte heer,

Iemand kan wel een wens hebben, maar u als gemeente moet zich natuurlijk houden aan wat (waarschijnlijk) in (de uitvoeringsregeling van) de beheersverordening voor de begraafplaatsen staat. U kunt niet 'zomaar' een uitzondering maken. Dat is niet eerlijk ten opzichte van anderen die dit misschien ook wel gewild zouden hebben, maar zich toch keurig aan de regels gehouden hebben. En het schept precedenten waar andere zich ook op kunnen beroepen. Dan blijft er van de regels niets meer over.

Wat kan iemand doen die het daar niet mee eens is?
Als iemand het er echt niet mee eens is en dit een heel belangrijk punt is, kan hij een opgraving en herbegraving regelen. Dan kan de overledene 'verhuizen' naar een ander begraafplaats waar de grafbedekking in overeenstemming met de wensen van de rechthebbende is. Dit moet dan wel vrij snel na de begrafenis gebeuren. Algemeen beleid, landelijk, is dat een opgraving wordt toegestaan mits het binnen 2 maanden na de begrafenis wordt aangevraagd.

Als men geen opgraving wil of wanneer dit niet meer kan, kan er nog wel een toets plaatsvinden of het juist is dat de gemeente de rechthebbende aan deze maximale maat houdt. De rechthebbende kan een aanvraag doen voor een groter monument en daarbij misschien een beroep doen op precedenten op de betreffende begraafplaats. De gemeente moet dan een afweging maken en een besluit nemen: de gevraagde vergunning afgeven of niet. Als de vergunning geweigerd wordt, kan de rechthebbende bezwaar maken en vervolgens eventueel zelfs in beroep gaan bij de rechtbank.
Dat klinkt allemaal als een heel gedoe. Dat is het ook. Maar het is wel een faire manier om de zaak te toetsen en eventueel misschien zelfs uiteindelijk de rechter te laten oordelen of dit wel juist is of niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals de vraag: Van wie is de grafsteen?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder