Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Plaatsen grafsteen zonder vergunning

29 november 2009

Vraag nummer: 7090 (oude nummer: 14449)

Op de begraafplaats is drie jaar geleden een kind van drie jaar begraven, een half jaar geleden kwam de vader naar de begr.pl. met een grote kei in de kofferbak van zijn auto, met de naam van zijn zoontje erop, ik heb hem toen verteld dat er een vergunning nodig is voor een grafmonument en dat de kei niet aan de maten voldoet.
Ik heb hem toen granieten bandjes aangeboden (gratis) om aan de maat te kunnen voldoen, zodat dan binnen die bandjes toch de kei kan worden geplaatst, maar dat hij wel even vergunning moest aanvragen.
Nu maanden later is in het weekend de kei toch op het grafje gezet, natuurlijk zonder vergunning en voldoet daar ook niet aan.
De familie is al twee aangeschreven, maar reageerd alleen maar negatief en verwijderen de kei ook niet en vragen ook geen vergunning aan.
Kunnen we de kei nu zonder problemen verwijderen ? Ik krijg nl. ook al vragen van andere nabestaanden, die wel vergunning hebben en zich daar natuurlijk aan storen.
Met vriendelijke groet XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat de verordening van uw begraafplaats een vergunning verplicht stelt.
Als de steen niet aan de eisen in of krachtens de verordening voldoet, kan deze worden verwijderd.

Het hangt er even van af hoe de familie aan aangeschreven: alleen met het verzoek om een vergunning aan te vragen of tevens met de waarschuwing dat de steen verwijderd wordt als geen vergunning is aangevraagd en verleend.
Als alleen gevraagd is om een vergunning aan te vragen, maar niet dat de steen verwijderd wordt, moet u nog een brief versturen met deze laatste mededeling en daar ook een termijn in noemen, bijvoorbeeld 4 weken.

U schrijft dat de familie negatief heeft gereageerd op de twee brieven. Hoe negatief, op welke manier? Dat men niet wil, niet moet of in de sfeer van bedreigingen? Als er problemen te verwachten zijn, kan het zinvol zijn om het volgende in een brief te schrijven:
"Waarschijnlijk is het overbodig om dit op te merken, maar indien ons personeel (of het personeel van de aannemer) met fysiek of verbaal geweld wordt geconfronteerd, zullen wij onmiddellijk de politie inschakelen en aangifte doen."

Wellicht biedt uw verordening ook een handvat om de kosten van het verwijderen van de steen in rekening te brengen. U kunt de steen eerst opslaan en eventueel herplaatsen, nadat de vergunning is aangevraagd en verleend en kosten van verwijderen en herplaatsing zijn betaald. Als u dan een half jaar niets hoort, kunt u de steen alvoeren en vernietigen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder