Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Plaatsen grafmonument door niet-familie

23 augustus 2012

Vraag nummer: 28871

Geachte heer van der Putten,

Ik heb een vraag over het plaatsen van een grafmonument. Mag je een monument laten plaatsen als je geen familie bent? Mijn vriend is in mei jl overleden en zijn dochter heeft mij alles uit handen genomen. Nu is er geen geld meer voor een monument. Mag ik er dan een laten plaatsen?
Met vriendelijke groet,

Jannie Kraak

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het plaatsen van een grafmonument op het graf van uw vriend zijn 2 dingen nodig: vergunning van de begraafplaatshouder en toestemming van de persoon op wiens naam het graf staat. Die persoon heet de rechthebbende op het graf. Vermoedelijk is dat de dochter van uw overleden vriend, als zij alles geregeld heeft.

Dus ja, met toestemming van de rechthebbende kunt u een monument laten plaatsen. Zonder toestemming niet.

Overigens: als u de steen uitkiest (in goed overleg met de dochter) en laat plaatsen, blijft u altijd eigenaar van steen. U kunt de steen later dus laten verwijderen, als daar om een of andere reden aanleiding voor is. Zie:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder