Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Plaatsen gedenksteen en niets begraven

9 juni 2004

Vraag nummer: 3165 (oude nummer: 4395)

Geachte heer Van der Putten,

Bij ons is het verzoek binnengekomen om een gedenksteen te plaatsen op de Algemene begraafplaats voor een tweeling die na 20 weken zijn overleden. Er is in dit geval geen lijkje om te begraven het gaat dus alleen om het plaatsen van de gedenksteen.
Zijn hier ook regels voor of kan de gemeente dit zelf bepalen?
Ik heb hier niks over kunnen vinden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U kunt dit behandelen net als een gewoon graf, met de gewone kosten voor een graf en gewone regels voor een monument. Dat er (nog) niet begraven is, maakt geen verschil.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder