Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Parochie bepaalt leverancier grafsteen


30 maart 2007

Vraag nummer: 4731  (oude nummer: 9109)

Geachte heer van der Putten,

Momenteel heb ik een opdracht van een familie liggen echter schijnt het zo te zijn dat de steen bij de parochie besteld dient te worden. Ik vind dit toch uitermate vreemd. Dat er richtlijnen zijn m.b.t. de afmetingen en materiaalkeuze vind ik tot daar aan toe maar een parochie is toch geen leverancier en overigens mag de rechthebbende toch zelf wel bepalen bij welke steenhouwer hij besteld? Het is immers zijn geld en hij heeft rechten betaald voor het stukje grond. Mijn vermoeden is dat er sprake is van een flinke provisie bij een bepaalde steenhouwer waardoor zij deze eisen stellen.
Mijn vraag: Mag dit en wat kan ik er tegen doen?

Met vriendelijke groet,
X BV

Antwoord:

Geachte heer,

Het is mij ook wel eens ter ore gekomen dat er parochies zijn die de rechthebbende op een graf 'verplichten' om hun grafsteen bij een bepaalde leverancier te bestellen.
Dat lijkt mij geen gezonde zaak. En dan uit ik mij voorzichtig.

Er kunnen wel eens omstandigheden zijn waarin een parochie een rechthebbende kan adviseren om een bepaalde leverancier in de arm te nemen, bijvoorbeeld wanneer een begraafplaats slechts één uniform model grafsteen van een bepaalde steensoort toestaat. Dan is een bepaalde leverancier handiger en misschien zelfs ook wel goedkoper dan een andere. Maar in het algemeen gesproken is het erg dubieus. En een echte verplichting lijkt mij volstrekt onhoudbaar.

Ik kan me voorstellen dat het voor andere natuursteenbedrijven een moeilijk te verteren zaak is om dit soort praktijken waar te nemen.

U als leverancier kunt er weinig aan doen. U hebt geen contractuele relatie met de begraafplaats. Maar de rechthebbende op het graf kan er wel wat aan doen. Hij kan vergunning vragen om een steen door u te laten plaatsen. Indien dit wordt geweigerd, zal de begraafplaatshouder een reden aan moeten geven. Als de begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen zal de rechthebbende een klacht in kunnen dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >