Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Oude grafrechten Ameland


31 december 2015

Vraag nummer: 44707

De algemene begraafplaatsen op Ameland
Verwijderen grafmonumenten van de drie algemene begraafplaatsen op Ameland.

Kenmerk van de Amelander begraafplaatsen zijn de karakteristieke Amelander grafmonumenten uitgevoerd als een eenvoudige stèle van hardsteen veelal met typisch Amelander afbeelding in de kop van het monument. Grafmonumenten ouder dan tweehonderd jaar zijn na inventarisatie in 2003 gerestaureerd. De grafmonumenten uit de negentiende eeuw zijn eveneens geïnventariseerd met het advies deze later te verbeteren.

Graven werden tot na 1900 uitgegeven door het kerkbestuur, die ook eigenaar van de begraafplaats was. en later, tot in de jaren 80 van de twintigste eeuw,door de gemeente. Graven werden voor onbepaalde tijd gekocht. Later kon men alleen nog een graf aanvragen voor bepaalde tijd, 20 jaar, en vanaf 2010 voor 10 jaar.

Nu heeft de gemeente Ameland besloten, gedwongen door de wijzigingen van de wet op de lijkbezorging?, alle grafmonumenten uit de negentiende eeuw en jonger van de begraafplaatsen te verwijderen, met als motief rechtsongelijkheid! Er worden geen graven geruimd alleen de grafmonumenten worden verwijderd!
Deze rechtsongelijkheid zou dan bestaan uit het hebben van een graf voor onbepaalde tijd waarvoor eenmalig een bedrag is betaald ten opzichte van de huidige situatie, een graf voor bepaalde tijd van 10 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van 10 jaar tegen betaling.
Nabestaande van de graven uit de negentiende eeuw zijn niet meer te traceren.

Aan dit besluit van het gemeente bestuur ligt geen beleidsnotitie ten grondslag, althans dat is niet bekend en daar wordt niet naar verwezen.

Dit beleid is een ramp voor de karakteristieke Amelander begraafplaatsen hierdoor moeten er van de drie Algemene Begraafplaatsen in totaal ongeveer 240 grafmonumenten uit de negentiende eeuw worden verwijderd. Tevens zullen ongeveer tweehonderd grafmonumenten uit de twintigste eeuw verdwijnen, indien hiervan de nabestaanden niet bekend zijn.

Vraag; Is hier volgens de wet sprake van rechtsongelijkheid?
Zijn de graven voor onbepaalde tijd door de nieuwe wet graven voor bepaalde (10 jaar) tijd geworden?.
Moeten voor de graven voor onbepaalde tjd die indertijd gekocht zijn nu om de tien jaar grafrecht betaald worden?
Heeft de gemeente het recht grafmonumenten van de graven te verwijderen, terwijl de graven voor onbepaalde tijd gekocht zijn?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wetgeving over begraven en cremeren zegt niets over rechtsongelijkheid. Maar juridisch gezien is dit geen rechtsongelijkheid.

Nee, geen enkele wet heeft graven voor onbepaalde tijd omgezet in graven voor bepaalde tijd (10 jaar).

Nee, voor graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, hoeft natuurlijk per definitie niet om de tien jaar weer grafrecht betaald te worden. Andere kosten, zoals onderhoud, zou misschien ooit wel kunnen, maar weer grafrechten moeten betalen is niet aan de orde.
Zoiets kan alleen als het grafrecht eerst vervallen is en de graven vervolgens opnieuw worden uitgegeven.

Nee, de gemeente heeft geen recht om grafmonumenten van graven voor onbepaalde tijd te verwijderen, tenzij de grafrechten vervallen zijn. Dan mag dat pas.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >