Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oude dekplaten gebroken

3 september 2009

Vraag nummer: 6842 (oude nummer: 13738)

Na het overlijden van een familielid dienden beide platen van dubbele graf (eigendom) verwijderd te worden voor de begrafenis. Beide dekplaten (uit 1972) zijn hierbij gebroken. Reden: slechte kwaliteit fundering zegt men. Is het bedrijf dat deze verwijderd heeft hiervoor aansprakelijk en normaal gesproken ook hiervoor verzekerd? Wij krijgen nu een forse offerte voor nieuwe platen nl.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Wij kunnen natuurlijk niet van achter het beeldscherm beoordelen wat de oorzaak van het breken van de dekplaten is. Het kan van zoveel factoren afhangen: de kwaliteit van het materiaal, de dikte van het materiaal en inderdaad ook als de fundering niet goed was of in de loop der tijd verzakt is.

Het bedrijf valt alleen een verwijt te maken als het de platen zou hebben laten vallen of opzettelijk had vernield. Maar bij platen die bijna 40 jaar oud zijn kan de conditie ook gewoon achteruit gaan.
Veel mensen denken dat steen onverwoestbaar is, maar dat is niet zo. U moet ook maar eens bedenken wat platen moeten doorstaan. U moet op een warme zomerdag maar eens uw hand op een steen leggen, die in de zon heeft gestaan. Dan trekt u uw hand snel terug, zo warm is die. Stenen en platen kunnen binnen 24 uur met forse temperatuurschommelingen te maken krijgen, van soms wel enkele tientallen graden. Steen zet uit en krimpt. Er ontstaan haarscheurtjes etc.

Wanneer een fundering deels verzakt, krijgen platen soms te weinig steun en komt er spanning op de platen te staan.
U moet ook bedenken dat de ondergrond op een begraafplaats voordurend in beweging is. In een graf wordt begraven en ook in graven naast en achter het graf. Bij elke begraving komt in een kist een flinke bel lucht in de grond. Graven zijn vaak 2 of soms wel 3 meter diep. De kist vermolmt en het zand in en rond het graf begint in te klinken. Daar valt niet op te funderen. Men kan moeilijk heipalen van 4 meter de grond in slaan.

De risico's van een dergelijke breuk zijn gewoon voor rekening van de eigenaar van het monument. Er bestaan bij mijn weten ook geen (bedrijfs)verzekeringen voor dit soort schades. Het is gewoon pech, maar bij zulke oude platen is het niet ongewoon.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder