Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opruimen dubbele gedenkstenen

25 januari 2008

Vraag nummer: 5156 (oude nummer: 10177)

Hallo,

Wij hebben op een aantal graven (naast elkaar) dubbele gedenkstenen staan. Nu verloopt van één van de overledenen de graftermijn terwijl de termijn van de echtgenoot nog een paar jaar doorloopt. Mogen we deze gedenksteen dan gewoon laten staan (is echt uit een heel stuk) en de totale steen verwijderen bij het aflopen van de langste termijn. Familie heeft aangegeven geen verlenging van de grafrechten te willen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt de grafsteen in zo'n situatie gewoon laten staan. U bent niet verplicht om een steen altijd onmiddellijk weg te halen als het grafrecht eindigt. Alleen draagt u dan een stukje risico omdat formeel niemand meer verantwoordelijk is als er iets met die steen gebeurt.

Maar u ziet dat het niet handig is om als het om dubbele graven (naast elkaar) gaat, verschillende termijnen te hebben.
Het is in den lande gebruikelijk om als voor een echtpaar een (dubbel) graf wordt gehuurd, de termijnen van beide graven tegelijk in te laten gaan. Dan heb je dit soort problemen niet. En het is ook redelijk, omdat na het begraven van de eerste echtgenoot de ernaast gereserveerde plek vanaf dat moment niet aan een ander kan worden uitgegeven.
En juridisch is het ook beter om van beide graven de termijn tegelijk in te laten gaan, want dan is het duidelijk dat er rechten op rusten. Als je nu één graf uitgeeft en het ander ernaast 'bewaart', heeft dat bewaarde graf geen enkele status. Je zou het als gemeente in theorie tóch aan een ander uit kunnen geven. Het geeft aan de nabestaanden ook meer recht en zekerheid, als je het meteen als graf uitgeeft, met de rechtsbescherming die het aan de nabestaanden geeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder