Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opdracht verwijderen grafsteen

1 oktober 2002

Vraag nummer: 1200 (oude nummer: 1536)

Tue Dec 29 11:45:13 1998

Geachte Hr. V.d. Putten,

Graag wil ik U onderstaande vraag voorleggen.

Een uitvaartverzorger regelt een uitvaart bij een familie. Het betreft in dit geval een bijzetting in een bestaand graf. De verzorger vraagt aan de familie of het hen bekend is wie de grafsteen op het bestaande graf geplaatst heeft, teneinde deze door dezelfde steenhouwer te kunnen laten verwijderen. De nabestaanden weten dit tot 2 keer toe niet. De verzorger geeft derhalve een steenhouwer opdracht de steen te verwijderen.
De familie reageert voor de uitvaart alsnog. Echter, de steen is reeds verwijderd.
In de beleving van de verzorger tekent de familie voor de gehele uitvaart en is hij als verzorger verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de uitvaart en dus voor een geopend graf op de dag van de uitvaart.

Vraag: Mag de uitvaartverzorger opdracht aan een bepaalde steenhouwer geven tot het verwijderen van een grafsteen zonder expliciete toestemming van de familie?

DELA Natura Uitvaartverzekering nv

Antwoord:

Wed Dec 30 13:02:18 1998

Ja, ik denk dat de uitvaartverzorger de opdracht mag geven. Als hij eerst een paar keer aan de familie gevraagd heeft wie de plaatsing van de steen heeft verzorgd en daar geen antwoord op krijgt, dan moet hij natuurlijk iemand, dus een ander, inschakelen. Per slot moet het graf voor de begrafenis geopend kunnen worden. U zegt het zelf al. Er moet op tijd zekerheid zijn dat het graf beschikbaar is, je kunt dat niet van het laatste moment laten afhangen.

Maar zoals zo vaak, is het hier eigenlijk ook een kwestie van goede communicatie over en weer. Als de familie een voorkeur had voor een bepaalde steenhouwer, maar alleen even niet op de naam of het adres kon komen, moet ze dat natuurlijk zeggen. Dan weet de uitvaartverzorger dat hij nog even moet wachten.
Ik begrijp uit het verhaal dat de familie dat niet duidelijk gezegd heeft.
Aan de andere kant moet de uitvaartverzorger ook duidelijk vragen of de familie een bepaalde voorkeur heeft en in overleg concluderen dat als men die misschien wel heeft maar niet weet te noemen, dat hij dan toch echt met een ander aan het werk moet. Duidelijk overleg voorkomt klagen achteraf. Maar dat is een beetje het intrappen van een open deur.

In het algemeen denk ik niet dat een uitvaartverzorger expliciete toestemming nodig heeft van de familie voor het verwijderen van een steen.
Het voorbereiden van de begrafenis impliceert eigenlijk al toestemming voor de opening van het graf en het doen van alles wat nodig is om het te kunnen openen. Anders kan er niet begraven worden en kan de uitvaartverzorger zijn werk niet doen.
Als de familie expliciet wil dat het op een bepaalde manier gebeurt of door een bepaalde persoon of bedrijf, is het eerder zaak dat zij haar algemene opdracht voor de voorbereiding van de begrafenis dient te specificeren en deze kanttekening of dit voorbehoud te maken, dan dat aan de andere kant de uitvaartverzorger voor al dit soort onderdelen apart toestemming moet vragen. Dat werkt niet.
Dat zou ook oneindig ver kunnen gaan. Anders zou je als uitvaartverzorger moeten vragen wie het graf mag delven, of er wel of niet een machine gebruikt mag worden, welke drukker de rouwkaart mag drukken, welk type inkt er gebruikt mag worden.

Nee, de opdracht van de familie mag zo worden opgevat dat de normale nodige handelingen naar eigen goeddunken door de uitvaartverzorger worden geregeld; specifieke wensen of voorkeuren moet men duidelijk en tijdig aangeven. Wel moet de uitvaartverzorger altijd eerst - in het algemeen - vragen of men soms bepaalde specifieke wensen of voorkeuren heeft, maar als dat niet het geval is, kan en moet hij zelf keuzes maken.

mr W.G.H.M. van der Putten

30 december 1998

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder