Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onverzorgde graven


12 maart 2015

Vraag nummer: 41833

Mijn moeder ligt begraven in Noordhorn (Gr)
De begraafplaats ziet er niet uit met verzakte en roestige ornamenten, kortom geen onderhoud.
Aan de begraafplaats als zodanig wel.
Als zoon vraag ik hoe te handelen in dezen opdat de verantwoordelijken de zaak op orde brengen.

Antwoord:

Geachte heer,

De begraafplaats in Noordhorn is van de gemeente Zuidhorn.
De 'Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Zuidhorn 2010' regelt in artikel 20 onder andere:
1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.
2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.
3. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

U kunt dus het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn verzoeken om op basis van deze bepalingen in actie te komen. Het college kan rechthebbenden van graven aanschrijven om het graf beter te onderhouden. Indien dat niet gebeurt, kan zonodig de hele grafbedekking worden verwijderd.

Als het college geen actie onderneemt, kunt u de kwestie ook aankaarten bij (leden van) de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >