Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onenigheid over kosten grafmonument


14 april 2003

Vraag nummer: 2171  (oude nummer: 2578)

Mon, 14 Apr 2003 11:30

Mijn moeder is onlangs gestorven en haar as wordt in ons familiegraf bijgezet, waarin een broertje en onze vader zijn begraven. Op het monument staat nu "familie Tulp". Twee kinderen vinden, dat de namen op het monument moet komen, een kind wil daaraan niet meebetalen. De notaris zegt, dat dit eigenlijk geen kosten zijn, die uit de begrafenis voortvloeien. Twee kinderen zeggen, dat het wel begrafeniskosten zijn, omdat zij vinden, dat op een graf de namen horen te staan.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn geen hele harde criteria om te bepalen of iets wel of niet tot de begrafeniskosten behoren. Uw vraag valt in een grijs gebied. Als alle erfgenamen het als begrafeniskosten accepteren, kan het. Dat heeft dan tot gevolg dat e.e.a. tot de kosten van de nalatenschap behoort en men bijvoorbeeld minder successierechten hoeft te betalen. Maar als niet alle erfgenamen het er mee eens zijn, moet je wat scherper kijken.

Tot de begrafeniskosten behoren díe kosten die voortvloeien uit het overlijden van de betreffende persoon. Ik zou derhalve zeggen dat het plaatsen van de naam van uw moeder op de grafsteen tot haar begrafeniskosten behoren en door alle erven naar redelijkheid en algemeen maatschappelijke opvattingen ook geaccepteerd moeten worden. Maar het plaatsen van de namen van het broertje en de vader behoren nu niet (meer) tot de begrafeniskosten van moeder. De kinderen die dít willen veranderen, dienen die kosten voor eigen rekening te nemen. Als destijds bij het overlijden van broer/vader die kosten gemaakt zouden zijn, zouden ze destijds wél tot de begrafeniskosten hebben behoord.

Praktisch gesproken zou ik zeggen dat de rekening van de steenhouwer voor de belettering door 3 gedeeld moet worden: eenderde deel voor de naam van moeder is voor rekening van allen en tweederde deel alleen voor rekening van de 2 kinderen die nu het opschrift van de steen willen wijzigen. Je kunt natuurlijk ook de letters gaan tellen en zo verdelen, maar dat komt wel erg piettepeuterig over.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 april 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >