Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oneigenlijk gebruik voorschriften grafbedekking Soest

4 januari 2016

Vraag nummer: 44718

Geachte heer van der Putten

Het is me opgevallen dat in een aantal gemeenten, waaronder Soest, oneigenlijke technische eisen worden gesteld aan de grafbedekking, eisen die vooral bedoeld lijken te zijn om uniformering af te dwingen.
Het werkt zo: zodra een nabestaande de naam van de overledene op het graf wil aanbrengen, in de vorm van een plaatje of op een ornament dat enkele kilo's weegt, geldt direct de eis om deze zaken vast te maken aan een object dat 'het monument' wordt genoemd (ook al wil de nabestaande verder niets op het graf). Dit 'monument' dient vervolgens van een gewapend betonnen fundering te worden voorzien, ongeacht het gewicht van het daarop rustende 'monument'. Een technische rechtvaardiging voor dit voorschrift is er niet: de honderden kilo's zware fundering laat het risico op verzakkingen eerder toe- als afnemen (om die reden is zo'n fundering op sommige kerkhoven dan ook verboden).
Deze 'oplossing' jaagt de nabestaanden wel flink op kosten, niet alleen voor het aanbrengen van en mogelijk herstel van een verzakte fundering, maar verdubbelt daarnaast ook nog eens de jaarlijkse onderhoudskosten (waarom eigenlijk? De gemeente heeft er niet meer werk aan)
Graag uw mening: is dit een voorbeeld van het juridisch oneigenlijk gebruik van de voorschriften of niet?

Vriendelijke groeten,

C.Kroos

Antwoord:

Geachte heer,

Het is mij nooit opgevallen dat gemeenten oneigenlijke eisen stellen aan de grafbedekking; dat ogenschijnlijk technische eisen eigenlijk alleen bedoeld zijn om uniformering te bewerkstelligen. U bent de eerste in lange tijd die daar over klaagt.
Als een begraafplaatshouder uniformering wenst, kan hij dat eenvoudig direct regelen. Er is geen omweg van oneigenlijke argumenten nodig.

Ik heb eens even op de site Overheid.nl gekeken of ik de geldende regelgeving voor de begraafplaatsen van de gemeente Soest kon vinden. Ik vond daar wel de beheersverordening (uit 2014 en een oudere versie uit 2010), maar niet de geldende uitvoeringsregels voor grafbedekkingen. Ook blijken de Verordeningen lijkbezorgingsrechten pas sinds kort op de site te staan. Regelingen ouder dan 2014 staan niet op de site.
Op de site van de gemeente zelf is wel wat meer te vinden, maar geen regelingen lijkbezorgingsrechten van voor 2012 en ook geen oudere regelingen voor grafbedekkingen. Wel beleidsregels uit 2014.

Ik word uit die regels ook niet veel wijzer, in die zin dat ik in het door u beschreven geval kan zeggen of het wel of niet binnen de regels valt.

Ik zou iedereen die meent dat van oneigenlijk gebruik sprake is, aanraden om een bezwaarschrift in te dienen wanneer een aanvraag is afgewezen. Ik kan mij voorstellen dat het niet eens zozeer de regels zelf zijn, maar de interpretatie ervan die het knelpunt vormen. Laat de kwestie dan maar toetsen door een onafhankelijke gemeentelijke commissie voor de bezwaarschriften.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder