Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oneens met keuze grafmonument, toch verantwoordelijk voor kosten?

28 maart 2011

Vraag nummer: 24610 (oude nummer: 16593)

Geachte heer,

6 Kinderen, allen erfgenaam, moeten beslissen over een grafmonument voor hun overleden ouders. 4 Van de kinderen, 1 van hen beschikt over het grafrecht, overleggen met elkaar en nemen een besluit. De 2 andere kinderen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het overleg. Ook na herhaalde verzoeken zijn zij niet welkom bij het overleg.
Uiteindelijk worden de 2 andere kinderen, via e-mail, geïnformeerd over de keuze voor het grafmonument. Zij kunnen zich niet vinden in de gemaakte keuze en maken dit expliciet duidelijk. Desondanks wordt het grafmonument besteld.

De 2 andere kinderen geven aan niet aan het grafmonument te willen meebetalen. Staan zij daarmee in hun recht?

Vriendelijke groet,
Roos

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is een verschil of het grafmonument wordt geplaatst in het kader van het overlijden van een van de ouders, of niet.

Als recent een ouder is overleden en dat de aanleiding is om een grafmonument te plaatsen, zijn de kosten voor rekening van de nalatenschap van de onlangs overleden ouder. Dus voor alle erfgenamen. Een grafmonument behoort nog tot de afwikkeling van de begrafenis.

Wat de keuze van het monument ook is, de kosten behoren tot lasten van de nalatenschap. Alleen een exorbitant duur monument, dat bijvoorbeeld 2 of 3 keer zo duur is als een gangbaar monument, hoeven de erfgenamen niet te accepteren. Dan kan men zich op het standpunt stellen om alleen kosten van anderhalf keer een 'normaal' bedrag te willen vergoeden (er moet altijd enige speling zijn; een monument mag best een beetje duurder zijn dan doorsnee, alleen niet heel erg veel duurder).

Dat erfgenamen buitengesloten zijn van overleg over de keuze van een monument, ontslaat hen niet van de verplichting om hun deel van de kosten te dragen.
Het zou anders veel te makkelijk zijn voor een onverschillige erfgenaam om te roepen 'Ik vind het niet mooi' om onder de kosten uit te komen. Zo werkt dat niet.
Ook niet als anderen hen van overleg uitsluiten.
Het is natuurlijk altijd jammer als iets niet in goed overleg gebeurt en niet iedereen het overal mee eens is. Maar dat is niet altijd te voorkomen.
In alle gevallen rust op de erfgenamen de plicht om aan de begrafeniskosten (en dat is dus inclusief de kosten van een grafmonument) mee te betalen.

Iets anders is het als pas lange tijd na het overlijden van ouders nabestaanden een nieuw monument willen plaatsen. Stel dat ouders 20 en 25 jaar geleden overleden zijn en dat een paar kinderen nu vinden dat het monument 'er niet meer uit ziet'. Dan zijn niet alle kinderen verplicht nog financieel aan bij te dragen aan een nieuw monument.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder