Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onderhoud van de grafbedekking door de rechthebbende; overgangsrecht?

8 april 2004

Vraag nummer: 3051 (oude nummer: 4202)

In onze nieuwe verordening hebben wij een artikel opgenomen waarin wordt vastgelegd dat het onderhoud van de grafbedekking een taak is van de rechthebbende. Deze verordening is 1-1-2004 in gegaan. Hoe nu om te gaan om graven die voor 1 januari zijn uitgegeven onder de oude verordening. In deze verordening stond dat wij de zorg hadden voor de winterharde beplanting en het rechtzetten van de grafsteen. Mogen wij het nieuwe artikel van toepassing verklaren op de graven uitgegeven onder de oude verordening. Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Het nieuwe artikel is ook van toepassing op de vóór 1 januari 2004 uitgegeven graven. Je kunt in een nieuwe verordening niet zonder meer de inhoud van de grafrechten wijzigen. Maar dat is het geval als het de kern, het wezen, van die rechten betreft. Onderhoud is dat niet. Dat kun je dus wijzigen.

Maar, even theoretisch, als in het verleden graven zijn uitgegeven zónder de plicht om een onderhoudsbijdrage te betalen, dan kun je die niet zomaar per 1-1-2004 voor die graven invoeren. Als graven in het verleden voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, zonder enig voorbehoud over onderhoud, dan kan nooit meer een dergelijke verplichting worden opgelegd. Als graven voor bepaalde tijd zijn uitgegeven, bijvoorbeeld voor 30 jaar, zonder een voorbehoud over onderhoudsbetalingen, dan kan de verplichting niet gedurende die 30 jaar worden ingevoerd, maar wél als die rechten na 30 jaar verlengd worden. Dan gelden de nieuwe voorwaarden.

Een beetje lastig is de situatie als bijvoorbeeld in 1996 het onderhoud 10 jaar vooruit is betaald. Moet er dan nog voor winterharde beplanting worden gezorgd door de gemeente en dient zij een verzakte steen nog recht te zetten? Ik denk het wel. Gedurende een overgangsperiode moet je als gemeente de oude beloften die je hebt gedaan en waarvoor betaald is, nakomen. Maar natuurlijk alleen voor de graven waarvoor dat betaald is. Het is een taak die je langzaam moet afbouwen. Overigens lijkt me dat geen groot probleem. Er zijn niet jaarlijks honderden ernstig verzakte monumenten. Het kan op zich wel lastig zijn dat je eigenlijk met 2 maten moet meten: het oude en het nieuwe regime. Maar ja, dan had de gemeente in het verleden maar niet die verplichting aan moeten gaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder