Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onbetaalde grafstenen

21 juli 2003

Vraag nummer: 2351 (oude nummer: 2827)

Geachte mr. van der Putten,

Op uw site zie ik voortdurend staan, dat indien een grafmonument niet wordt betaald door de opdrachtgevers, de beheerder/eigenaar van de begraafplaats toestemming moet verlenen aan de leverancier van het grafmonument om het genoemde te verwijderen en in eigendom terug te nemen.
Echter nergens zie ik een terugverwijzing naar een rechterlijke uitspraak (jurisprudentie) waarop men bij navraag bij beheerders/eigenaren terug kan verwijzen.
Is het mogelijk hierop een antwoord van u te verkrijgen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Hier is - bij mijn weten - geen jurisprudentie over. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Als het recht duidelijk is voor alle partijen, is er geen reden om een kwestie aan de rechter voor te leggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder