Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Omvallen grafsteen (is steenhouwer of rechthebbende aansprakelijk?)


31 augustus 2005

Vraag nummer: 3975  (oude nummer: 6363)

Door het niet goed plaatsen van een grafsteen (alleen maar gelijmd en niet met pinnen bevestigd) valt de steen 3 maanden na plaatsing om en veroorzaakt schade aan derde.
Wie is aansprakelijk voor schade ?
1. steenhouwer die steen niet correct geplaatst heeft
2. rechthebbende op graf

Antwoord:

Geachte heer,

Beiden zijn aansprakelijk. Maar met aansprakelijkheid is het net als met een correct gebruik van de termen 'debet' en 'credit', zo heb ik pas geleerd: dat verschilt vanuit het gezichtspunt van de partij.

Het zit zo, dat de rechthebbende op het graf met de omgevallen steen (ik noem 'm even O) verantwoordelijk is en door de rechthebbende van het graf dat schade geleden heeft (dat noem ik even S), aansprakelijk kan worden gesteld. O kan en moet echter direct de steenhouwer aansprakelijk stellen voor deze schade. Het is duidelijk dat omvallen na 3 maanden niet moet kunnen. S kan niet rechtstreeks de steenhouwer aansprakelijk stellen, want daar heeft hij geen contractuele band mee. En het graf O is niet van de steenhouwer; er is geen directe link. De link tussen alle partijen loopt via O en daarom moet de weg via O gevolg worden: S stelt O aansprakelijk en O stelt de steenhouwer aansprakelijk. En dan kunnen ze uit praktische overwegingen best samen afspraken dat S zijn schade buiten O om met de steenhouwer afwerkt, maar pas nadat O eerst de steenhouwer aansprakelijk heeft gesteld en O met zo'n rechtstreeks contact akkoord gaat. Ander kan het toch zo zijn dat wellicht op termijn iets mis loopt en O blijft verantwoordelijk.

Ook de houder van de begraafplaats kan (alleen) O aansprakelijk stellen, indien het reglement of de verordening de verplichting kent om het grafmonument in goede staat te houden en schade binnen een bepaalde termijn te herstellen. Maar voor de schade aan graf S geldt hetzelfde en kan de houder alleen S aansprakelijk stellen en niet O. S moet dan weer O aanspakelijk stellen.

Men moet altijd kijken wie met wie een contractuele relatie heeft en langs die lijnen de aansprakelijkheid laten lopen.
Er zijn soms wel utizonderingen, maar daar ga ik het nu niet over hebben om het niet onoverzichtelijk te maken

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >