Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Niet meebetalen aan grafsteen, wel erfdeel gekregen.

25 mei 2011

Vraag nummer: 24697 (oude nummer: 16749)

Geachte heer van de Putten,

Mijn zus heeft van een kandidaatnotaris wel haar erfdeel gekregen maar hoeft niet mee te betalen aan een steen, vergunning en onderhoud. Deze kosten heb ik met tegenzin alleen voor mijn rekening genomen.
Hoe kan ik nu mijn recht halen dat ook zij een bijdage in de kosten leverd?
alvast bedankt voor uw reaktie,
Marijke

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De kosten van het graf en de grafsteen (en kosten vergunning en verplicht onderhoud begraafplaats) behoren tot de kosten van de uitvaart waar de erfgenamen samen verantwoordelijk voor zijn.
Mij lijkt dat de notaris die met de nalatenschap zou hebben moeten verrekenen.

Blijkbaar is dat niet gebeurd. Ik weet niet waarom niet.

U kunt uw zus natuurlijk aansprakelijk stellen voor (een deel van) deze kosten, maar waarschijnlijk zal ze die niet vrijwillig betalen. Dan kunt u een advocaat inschakelen, maar de vraag is dan of diens kosten niet hoger zijn dan het bedrag waar het om gaat. Dat kan ik niet beoordelen, maar u kunt het met een advocaat bespreken.

Een ander punt is of het notariskantoor wel juist heeft gehandeld in deze kwestie. Ook dat kan ik zonder alle feiten en het verloop van de zaak te kennen niet beoordelen. U zou een klacht kunnen overwegen. Maar daarmee hebt u nog niet het geld.

Recht hebben en recht krijgen zijn helaas verschillende zaken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder