Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Naam van vader mag niet op grafsteen (op Joodse begraafplaats)


24 januari 2012

Vraag nummer: 27280

Onze moeder is begraven op een orthodox Joodse begraafplaats naast haar moeder.
Onze vader, niet-joods, is begraven op een algemene begraafplaats een jaar eerder.
Wij hebben de grafsteen voor onze moeder besteld zoals zij wilde, dezelfde als op het graf van haar moeder, onze oma, en dus ook met dezelfde tekst, waaronder 'weduwe van .......'.
Nu ben ik gebeld door de rabbijn, die de tekst moet goedkeuren, dat onze tekst niet wordt goedgekeurd, omdat mijn vader niet-joods was!!! Zijn naam mag niet op de grafsteen. (De vader van onze moeder, in 1942 gestorven, was wel joods en ligt op een andere Joodse begraafplaats. Zijn naam staat wel op de grafsteen van onze oma.)
Kan dit juridisch zomaar?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat mag en wat niet mag, zou u moeten kunnen lezen in de overeenkomst die de uitgifte van het graf, de grafrechten (en de bijkomende voorwaarden) regelt.

Op katholieke, hervormde en andere niet-gemeentelijke begraafplaatsen gelden regels die gewoonlijk zijn vastgelegd in het beheersreglement van de betreffende begraafplaats. Door middel een overeenkomst (of grafakte of grafbrief of ander schriftelijk stuk) wordt een graf uitgegeven en wordt vastgelegd dat men aan dat reglement gebonden is.

Ik heb de indruk - maar weet het niet zeker - dat ter zake van graven op Joodse begraafplaatsen lang niet altijd of misschien zelfs wel helemaal geen grafrechten worden gevestigd en geen overeenkomsten worden aangegaan. Dan is onduidelijk wat rechten en plichten zijn.

Mijn eerste vraag aan u zou dan ook zijn: hebt u een overeenkomst of brief waarmee het graf van uw moeder is uitgegeven en hebt u een reglement. Zo ja, ga het lezen.
De vervolgvraag is, als u geen overeenkomst of reglement hebt, om die op te vragen.
Als u geen reglement of overeenkomst hebt of krijgt, kunt u vragen waar men de weigering (dan) op baseert.
Zonder een bepaalde regel of voorwaarde waar u aan gebonden bent door op de een of andere manier uw handtekening onder te zetten, zie ik geen juridische basis voor een verbod om op de grafsteen enkele naam te zetten die u wilt. Als het graf op uw naam staan, althans.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Bijvoorbeeld een vraag over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >