Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Naam overledene op 2 grafstenen/graven


20 maart 2005

Vraag nummer: 3771  (oude nummer: 5742)

Geachte heer Van der Putten,

Mijn vader ligt sinds 1976 begraven in een graf waarvan mijn moeder de rechthebbende is, op dezelfde begraafplaats waar zijn vader in 1968 werd begraven.

In het graf van mijn grootvader zijn in 1997 en 2000 mijn oom en grootmoeder bijgezet. Onlangs ontdekten wij dat op het gedenkteken van het graf van mijn grootvader, grootmoeder en oom ook de naam van mijn vader is geplaatst. Zijn naam is geplaatst onder het opschrift: "Rustplaats van". De suggestie dat hij op 2 plaatsen begraven zou liggen wordt hiermee gewekt.

Volgens de beheersverordening is het mogelijk een bezwaar in te dienen, omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats, bij burgemeester en wethouders.
Wat zijn volgens u de mogelijkheden om actie te ondernemen tegen het op deze wijze plaatsen van mijn vaders naam in opdracht van zijn broer(s) en zus(sen)?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb enkele gegevens van uw vraag gewijzigd, zoals u zult zien, vanwege de persoonsgevoeligheid.

Over het plaatsen van een naam op een grafsteen beslist de rechthebbende van het graf. Het is een zaak waar de houder van een begraafplaats - bij een gemeentelijke begraafplaats de gemeente - normaal niets te zeggen heeft. Wat in de verordening staat over klachten, gaat in dit geval niet op. Het plaatsen van de naam op een steen is geen handelen of nalaten door de gemeente, zelfs niet wanneer die vergunning voor de (wijziging van de) steen heeft verleend.

Ik kan mij best voorstellen dat u en uw moeder dit een ongewenste situatie vinden, vooral als het op dezelfde maar daar moet u de familie van uw vader, in het bijzonder de rechthebbende van het betreffende graf, op aanspreken. Indien men niets wil veranderen en u de zaak zeer ernstig neemt, moet u een advocaat in de arm nemen en het desnoods op een rechtszaak laten aankomen. Maar de gemeente is normaal gesproken geen partij in dit soort kwesties.
Dat zal zeker ook het antwoord van de gemeente zijn, voor het geval u een klacht zou indienen. De gemeente is ook niet bevoegd om de familie van uw vader te sommeren het te veranderen. De gemeente heeft ook geen belang; alleen u en uw moeder en eventuele andere kinderen hebben een belang. Het hebben van een belang is nodig om te kunnen procederen; dat zou de gemeente niet kunnen. (In heel bijzondere omstandigheden soms wel, maar ik ga nu maar uit van het meest gebruikelijke geval).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >