Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

N.a.v. verkregen grafrechten wie betaalt de uitvaart van gescheiden zoon met minderjarige kinderen (vervolg vraag 6460)

13 oktober 2005

Vraag nummer: 4090 (oude nummer: 6690)

geachte heer van de Putten, 16 september heb ik u al eens gemaild met de vraag wie de uitvaart van overleden broer/ zoon mocht regelen. Onze broer is sinds ongeveer 3 jaar gescheiden en heeft 2 jonge bij de moeder wonende kinderen. Een situatie waarbij we hoopten nog overleg te kunnen hebben met de ex partner, juist vanwege de kinderen. U gaf ons toen een heel duidelijk en geruststellend antwoord. De familie had/ heeft gehandeld zoals de wet het bedoeld heeft en vader is de rechthebbende van het graf. Vader heeft inmidels rekeningen van 1300,-- (gemeente)en 3500,-- euro (uitvaartverzorger) thuis gestuurd gekregen. Een steen moet nog worden uitgezocht. Wij denken dat er nog tussen de 2000,-- en 2500,-- euro voor een grafsteen bij zal komen. Via onze neutrale zwager had mijn vader (die echt niet alles kan voorschieten) gevraagd de rekeningen naar de notaris (die akte van erfrecht op zal maken)te sturen. De ex-echtgenote vertelde daarop dat vader die rekeningen nog maar moest houden omdat zij alles aan het uitzoeken was. Zij is er namenlijk nog niet van overtuigd dat de kosten van de uitvaart uit de erfenis van de kinderen betaald moeten worden. Kunt u ons zeggen hoe één en ander wettelijk is geregeld. Wij denken nl. wel dat de kosten van de uitvaart uit de erfenis van de kinderen betaald moeten worden en dat vader de rekeningen naar de notaris kan sturen. Hebt u een antwoord voor ons.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is heel simpel, alle door u genoemde kosten komen geheel voor rekening van de nalatenschap, ofwel de erfenis van de kinderen. Dat is geen punt van discussie, mag het in ieder geval niet zijn, want het is zo klaar als een klontje.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder