Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Modelreglement

16 april 2003

Vraag nummer: 2177 (oude nummer: 2585)

Wed, 16 Apr 2003 10:52

Graag zou ik, als beheerder van 2 begraafplaatsen, de modelregelmenten of bepalingen ontvangen waarover in het artikel over grafmonumenten in nummer 1, jaargang 5, blz.25 van 'De Begraafplaats' gesproken wordt. Ik kan ze nergens vinden op uw site. Bvd.

Met vriendelijke groet,
Jaap Lont

Antwoord:

Geachte heer Lont,

Zie in de rubriek "Begraven" de sub-rubriek "Voorschriften / verordening / reglement" en dan vraag 2094 "Model-bepalingen inzake grafmonumenten voor beheersreglement/verordening".

mr W.G.H.M. van der Putten

16 april 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder