Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Meer onderhoudskosten 2 (vervolg vraag 1715)

26 oktober 2002

Vraag nummer: 1367 (oude nummer: 1719)

Tue Apr 18 19:00:28 2000

Geachte meneer van der Putten
Bedankt voor het antwoord op onze vraag over meer onderhoudskosten. Toch nog even een toelichting.
Bij uitgifte van het graf kochten wij de onderhoudskosten inderdaad voor 10 jaar af. Wat wij echter vreemd vonden was ; dat toen er na een half jaar een steen geplaatst werd er ineens een rekening binnen kwam voor A de vergunning (waarvan wij wisten) maar B ook een nota voor het extra onderhoud van de steen. Dit komt ons volslagen belachelijk voor.

Antwoord:

Wed Apr 19 00:58:16 2000

Geachte heer of mevrouw,

Vriendelijk dank voor uw toelichting bij de eerste vraag over onderhoudskosten voor het grafmonument (vraag 1715).
Het is inderdaad vreemd als er na plaatsing van het monument nog eens een tweede nota voor onderhoudskosten (van de steen komt). Het kan wel, maar het schept verwarring. Ik zou dat zelf ook heel irritant vinden als er nog kosten komen, waar je niet meer op rekent. En dan gaat het niet om het geld, maar om de duidelijkheid. Je moet van tevoren weten of kunnen weten waar je aan toe bent.

mr W.G.H.M. van der Putten

19 april 2000

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder