Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Materiaal en vorm gedenksteen

30 augustus 2016

Vraag nummer: 47135

Geachte heer Van der Putten,

Een vriendin van me is vormgever en heeft namelijk een mooi aansprekend niet regulier gedenkobject bedacht en wil dit graag op de markt brengen. Bij welke bedrijven/organisatie(s) moeten we als eerste aankloppen zodat het product onder de aandacht komt van de geinteresseerden? Zijn er regels voor de vormen en materialen voor een gedenkobjecten? En misschien heeft u nog een tip in het algemeen.
Hartelijk dank voor u antwoord alvast!

Met vriendelijke groet,
Y. Halm

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn geen landelijke regels voor gedenkstenen. Iedere begraafplaats heeft haar eigen regels voor materiaal, formaat, tekst, afbeelding etc.

Er bestaan geen grote bedrijven of organisaties die gedenkstenen onder de aandacht van nabestaanden brengen. Begraafplaatshouders stellen zich heel neutraal op, om niet de schijn van belangen of belangenverstrengeling op zich te laden. Sommige uitvaartondernemers attenderen hun klanten in nagesprekken wel op grafmonumenten. Die treden dan zelf op als wederverkoper van die monumenten en krijgen daar dan natuurlijk een vergoeding voor. Uw vriendin zou ook kunnen proberen om uitvaartondernemers bereid te vinden als wederverkoper of tussenpersoon op te treden.
Misschien dat een aantal natuursteenbedrijven bereid is om het object van uw vriendin in de showroom te plaatsen. Natuurlijk staat daar ook commissie tegenover.

Mij lijkt dat er best nog wel wat problemen te overwinnen zijn om een nieuw begraafplaats- of gedenkpark-product in de markt te zetten. Het vergaren van bekendheid, productie, opslag, transport etc. is niet eenvoudig.
Men moet klanten ook waarschuwen eerst bij de begraafplaats te checken of een gedenkteken van deze vorm en materiaal wel toegestaan is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en simpel offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder