Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag ik grafsteen betalen uit nalatenschap? (zus is het er niet mee eens)

21 januari 2007

Vraag nummer: 4596 (oude nummer: 8719)

Mag ik de grafsteen van onze vader betalen uit de nalatenschap ?
Mijn zus is het hier niet mee eens,maar als ik de vragen hierover op de site goed gelezen heb mag/kan dit toch wel ?
Ook zonder toestemming van onze zus ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan de vraag niet zonder meer beantwoorden.

In principe is het zo dat het als gaat om de betaling van kosten - van wat voor soort dan ook - uit een nalatenschap, alle erfgenamen samen het er mee eens moeten zijn.

Anderzijds is het zo dat een executeur-testamentair, de persoon die opdracht heeft gekregen om (o.a.) de begrafenis te regelen, een bepaalde mate van vrijheid heeft om te doen wat nodig is. Nu is het in dit geval de vraag of u door uw vader bij testament of codicil als executeur of regelaar van de begrafenis bent aangewezen. Als dat niet zo is, is het moeilijker. Er zijn bovendien verschillende gradaties van executeur zijn; er zijn er die helemaal zelfstandig kunnen handelen (hoewel ze uiteindelijk wel aan de erfgenamen moeten laten zien wat ze gedaan hebben) en er zijn er die voor elke handeling vooraf de instemming van alle erfgenamen nodig hebben. Dat laatste werkt niet of nauwelijks, als het gaat om tal van praktische dingen zoals het opzeggen van het abonnement van de krant en de betaling van nog liggende rekeningen. Het is ook mogelijk dat alle erfgenamen samen na het overlijden een papier tekenen waarmee ze één van hen of een derde machtigen om zaken te regelen. Maar dan moet er ook bij staan, hoe ver die machtiging strekt.

Als er geen executeur is aangewezen, dan moeten de erfgenamen allemaal instemmen met de grafsteen. Doet iemand dat niet, dan mag het niet. Maar er kan door de anderen wel een beetje druk worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld dat als 1 persoon niet meewerkt, de anderen ook niet meewerken aan de afwikkeling van de nalatenschap zodat die ene persoon lang(er) op zijn of haar geld moet wachten. Of dat men niet meer instemt met andere dingen.
Het is op zich een heel normale zaak dat de grafsteen uit de nalatenschap wordt betaald. Waarom is uw zus daar tegen? Heeft ze ruzie en wil ze dwars liggen? Of vindt ze de steen niet mooi? Of zijn er zakelijke redenen?
Als u het heel hard wilt spelen, kunt u wel medewerking van uw zus afdwingen bij de rechter. Een erfgenaam moet wel een heel bijzondere reden hebben om niet in te stemmen met de kosten van de grafsteen. Anders is het misbruik van recht. Probleem is alleen dat een rechtszaak waarschijnlijk even duur of duurder is dan het aandeel van uw zus in de kosten van de grafsteen.

Anderzijds is het ook gewoon zo, dat als u het minder netjes aanpakt en u de grafsteen koopt en betaalt uit de nalatenschap, wat kan die zus dan nog? Ze kan protesteren. Ze kan weigeren om haar akkoord te geven met de afhandeling, als die via een notaris loopt. Dan loopt de afhandeling vertraging op, maar daar heeft de zus ook zichzelf mee. Maar als die niet via een notaris loopt, kun je het gewoon afhandelen. Uw zus moet dan zelf maar via de rechter proberen om de zaak anders voor elkaar te krijgen. Ook hier geldt dan dat een rechtszaak waarschijnlijk even duur of duurder is dan het aandeel van uw zus in de kosten van de grafsteen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder