Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag een verkoper een order plaatsen bij een niet-rechthebbende van het graf?


3 april 2007

Vraag nummer: 4735  (oude nummer: 9119)

Geachte heer Van der Putten,
Is een order (voor een grafsteen) bindend wanneer de verkoper weet dat de koper niet de rechthebbende van het graf is? Kan de verkoper een annulering van de order weigeren? Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als een persoon A die geen rechthebbende van een graf is, bij een uitvaartwinkel B (of steenhouwer C of andere verkoper/leverancier D) een order plaatst voor een grafsteen op dat graf, is A gebonden aan zijn koop of bestelling.

Dat is anders als A een voorbehoud heeft gemaakt, of de rechthebbende wel met de plaatsing instemt.
Maar zonder voorbehoud is A gewoon gebonden en kunnen B of C of D een annulering van de order weigeren.

Maar misschien is de zaak niet zo zwart-wit.
Hoe weten BCD dat A niet de rechthebbende is? Heeft A dat zelf verteld? Zo ja, dan moet dat misschien onder omstandigheden wel opgevat worden als een voorbehoud, ook al staat het misschien niet op de opdrachtbon.
Het kan ook verschil maken hoe snel of hoe langzaam A zijn opdracht wil annuleren. Als dat na 1 dag is en A zegt dat hij niet wist dat hij als niet-rechthebbende geen monument kon plaatsen, dan is dat moeilijk te weigeren als B, C of D de order nog niet naar hun leverancier hebben verder geleid. Maar als het na een paar maanden is, na de melding dat de steen gereed is en geplaatst gaat worden, dan heeft A pech.

Ook in dit soort gevallen geldt, zoals ik zo vaak in antwoorden meldt, dat het van specifieke omstandigheden afhangt, wat precies de uitkomst is. En daar is uw vraagstelling te globaal voor.
En als iemand met een uitgebreid verhaal over de gang van zaken komt, dan moet je eigenlijk ook zo'n verhaal van de andere partij horen. Pas dan is er een advies of oordeel te geven. Een partij is bewust of onbewust wel eens geneigd om iets weg te laten, wat in het voordeel van de andere partij nu juist doorslaggevend kan zijn.

In algemene zin kan ik slechts zeggen dat alleen het feit dat een koper/opdrachtgever geen rechthebbende is van het graf waar hij een steen voor bestelt, zijn order niet ongeldig maakt. En dat het op zich ook geen reden is om een order te kunnen annuleren.
Natuurlijk kun je wel altijd afspreken de order te annuleren, als de opdrachtgever de kosten en gederfde inkomsten van de verkoper vergoedt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >