Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag de tekst op een grafsteen worden gewijzigd?

22 augustus 2002

Vraag nummer: 925 (oude nummer: 1251)

Mijn oom Jan is vorig jaar gestorven, is begraven, en op zijn grafsteen staat de tekst: Hier rust mijn lieve man, broer, zwager en oom Jan G... Nou wil het geval dat de nog levende vrouw van wijlen Jan in onmin is geraakt met een aantal familieleden, reden voor haar (ze heeft de nota van de grafsteen ook betaald) de tekst op de grafsteen te wijzigen. 'Broer' en 'zwager' wordt erafgehaald. De broers en zwagers van Oom Jan vinden dat vervelend en verdrietig, maar leggen zich erbij neer. Mijn vraag: mag dit eigenlijk zomaar?

Antwoord:

Geachte heer,

De rechthebbende op een graf is de persoon die beslist wat voor monument er op een graf komt, van welk materiaal en met welke tekst. En die ook weer kan besluiten om de tekst te wijzigen.
Het is uitermate kinderachtig om de tekst op een grafmonument te wijzigen als gevolg van onmin binnen of met familie. Het meningsgeschil verandert immers niets in de relatie tussen de overledene en diens familie.
Maar ja, de vraag "Mag dit zomaar", kan bevestigend worden beantwoord.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 augustus 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder