Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Leveringsvoorwaarden grafstenen

29 december 2004

Vraag nummer: 3570 (oude nummer: 5260)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik kan op internet wel diverse sites vinden met als onderwerp grafstenen. Maar als ik dan de leveringsvoorwaarden wil bekijken, dan zijn die niet te vinden of de pagina doet het gewoon niet.
Waar kan ik zulke leveringsvoorwaarden vinden? Bestaan er ook algemene voor de hele beroepsgroep of zo?

Ik hoop, dat u mij kunt voorzien van deze voorwaarden.

Bij voorbaat dank,

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn enkele brancheorganisaties en diverse franchiseorganisaties en geheel zelfstandige steenhouwers die nergens bij zijn aangesloten. Ik weet dat bepaalde bedrijven en organisaties algemene voorwaarden hanteren, maar anderen niet.
Het is helemaal niet relevant om 'zomaar' leveringsvoorwaarden te zien, want het is helemaal maar de vraag of die voor u relevant zijn.

Ik heb wel voorbeelden van zulke algemene voorwaarden in mijn archief, maar niet digitaal. En het is maar helemaal de vraag of uw leverancier die hanteert.

Als u zaken doet met een leverancier van grafstenen moet u zelf kijken en vragen of hij voorwaarden hanteert. Zo ja, moet u ze in handen krijgen vóór het sluiten van de koop. Als ze u niet of niet tijdig zijn overhandigd of anderszins actief beschikbaar gesteld, dan gelden ze helemaal niet.
Kortom, het is dus iets waarmee u niet overvallen kunt worden.

Als u hierin geïnteresseerd bent omdat u zelf ondernemer bent of wilt worden, dan moet u zich wenden tot een brancheorganisatie of een advocaat om ze te maken. Het is wel altijd zeer aan te bevelen om ze te hanteren. Het hebben kost wat geld, maar dat krijgt u er dubbel en dwars uit als u de eerste wanbetaler tegenkomt.

mr W.G.H.M. van der Putten

-------

Nieuwe wettelijke regeling sinds 2011. Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder