Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Legeskosten tijdelijke grafmarkering


22 april 2004

Vraag nummer: 3079  (oude nummer: 4248)

Ons bedrijf heeft ism de Firma Haitsma Engraving een nieuw produkt ontwikkeld voor de uitvaartbranche. De TIJDELIJKE GRAFMARKERING.
Dit is een alluminium houder met grondpin waarin een kunststof graveerplaat eenvoudig gemonteerd kan worden met de naam, geboortedatum en overlijdensdatum als overbrugging voor een eventuele permanet monument. De eerste 2 a 3 maanden zijn voor nabestaande de moeilijkste tijd en uit ervaring kunnen wij zeggen dat de bezoeken aan de overledenen dan ook zeer frequent zijn. Vele begraafplaatsen vinden deze markering zeer coorrect en een aanvulling op het totaal produkt, echter zijn er ook nog steeds begraafplaatsen die menen dat hiervoor legeskosten moeten wordenn afgedragen. Ons lijkt dit voor ons produkt niet van toiepassing daar we spreken over een tijdelijke grafmarkering. Hoe zou dit zitten met een soortgelijk produkt als de pinvaas om bloemen in te zetten. Wordt hierover ook legeskosten in rekening gebracht? Graag vernemen wij een advies of uitspraak van eerder genomen uitspraken omtrent deze problematiek.
Wij danken u bij voorbaat voor medewerking.
Met vriendelijk groet,
Griffioen Precious Presents VOF
Rooseveltstraat 16
2321 BM Leiden
071 5324500

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een tijdelijke grafmarkering kan worden beschouwd als een gedenkteken en houders van begraafplaatsen kunnen daar inderdaad leges voor in rekening brengen. Of een gedenkteken tijdelijk is of een permanent karakter heeft, maakt voor de legesverordening geen verschil.

Bij mijn weten zijn er niet eerder uitspraken geweest van de belastingrechter over de leges voor een tijdelijk monument of een tijdelijke markering. Ik denk dat alles staat of valt met de vraag of sprake is van een gedenkteken in de zin van de legesverordening. Ik kan me ook voorstellen dat de definitie van wat een gedenkteken is, in diverse verordeningen kunnen verschillen. Gemeenten kunnen verschillende verordeningen hebben.

Als de rechthebbende op een graf meent dat een gemeente ten onrechte leges in rekening brengt, staat het hem vrij om de kwestie bij de belastingrechter aan te kaarten. Ik denk dat dit de enige manier is om zekerheid te krijgen.

Overigens kunnen ook de houders van kerkelijke begraafplaatsen en andere particuliere begraafplaatsen kosten heffen. Wie het er niet mee eens is, kan naar de gewone rechter. Dat is echter veel duurder dan de gang naar de belastingrechter, omdat men daar een advocaat voor nodig heeft. Als het u om het principe gaat, zou ik een gemeente als 'proefkonijn' uitkiezen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >