Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten verwijderen monument (voor rekening begraafplaats of rechthebbende?)

25 november 2008

Vraag nummer: 5914 (oude nummer: 11806)

De grafrechten zijn verstreken en er wordt niet verlengd. Het monument moet verwijderd worden. Wie moet de kosten voor het verwijderen/ruimen van het monument betalen?
De egraafplaats/Prot.kerk of de persoon op wiens naam de grafrechten stonden?
vr. gr.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van het verwijderen van een monument behoren tot de normale beheerskosten van een begraafplaats. Die kosten behoren bij de uitgifte van een graf en vergunning voor het plaatsen van een monument al in tarief verdisconteerd te zijn. Zij zijn dus voor rekening van de eigenaar van de begraafplaats.

De voormalige rechthebbende is niet aanspreekbaar voor deze kosten. Behalve in het geval dat al op het moment van uitgifte van het graf afspraken over de kosten van het ruimen van de grafsteen zijn gemaakt.
Regels hiervoor die eventueel later in een reglement zijn opgenomen, zijn voor oude grafrechten niet relevant. De begraafplaatshouder kan niet eenzijdig nieuwe financiele verplichtingen opleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder