Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verwijderen monument (voor rekening begraafplaats of rechthebbende?)


25 november 2008

Vraag nummer: 5914  (oude nummer: 11806)

De grafrechten zijn verstreken en er wordt niet verlengd. Het monument moet verwijderd worden. Wie moet de kosten voor het verwijderen/ruimen van het monument betalen?
De egraafplaats/Prot.kerk of de persoon op wiens naam de grafrechten stonden?
vr. gr.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van het verwijderen van een monument behoren tot de normale beheerskosten van een begraafplaats. Die kosten behoren bij de uitgifte van een graf en vergunning voor het plaatsen van een monument al in tarief verdisconteerd te zijn. Zij zijn dus voor rekening van de eigenaar van de begraafplaats.

De voormalige rechthebbende is niet aanspreekbaar voor deze kosten. Behalve in het geval dat al op het moment van uitgifte van het graf afspraken over de kosten van het ruimen van de grafsteen zijn gemaakt.
Regels hiervoor die eventueel later in een reglement zijn opgenomen, zijn voor oude grafrechten niet relevant. De begraafplaatshouder kan niet eenzijdig nieuwe financiele verplichtingen opleggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >