Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verwijderen grafsteenfunderingen


28 januari 2015

Vraag nummer: 41328

Geachte heer Van der Putten,

Als er een graf gedolven wordt op een plek waar al eerder een overledene is begraven.
Er wordt dus een overledene (familielid) bij begraven.
Als eerste verwijderd een steenhouwer dan het grafmonument dat er op dat graf staat.
Als de funderingen waarop het grafmonument stond, niet door de steenhouwer worden verwijderd en deze funderingen door de grafdelver worden verwijderd omdat ze in de weg staan en ze meestal verbrokkelen als de grond er om heen verwijderd wordt.

Dan is de vraag: Voor wie zijn de kosten als er nieuwe funderingen moeten worden aangebracht.
Zijn die voor de steenhouwer omdat deze niet vooraf heeft weggehaald, of zijn de kosten voor de grafdelver, of zijn de kosten altijd voor de nabestaanden?

Met vriendelijke groeten,

X
kerkhofbeheerder

Antwoord:

Geachte heer,

U stelt mij een vraag, maar u kunt het antwoord zelf bepalen door dit goed te regelen in uw beheersreglement.

Als het gaat om een bijzetting van een familielid in een bestaand graf, behoren de kosten van vervanging van een inmiddels ondeugdelijk gebleken fundering voor rekening en risico van de rechthebbende op het graf te komen. Eigenlijk zijn ze onderdeel van de kosten van het verwijderen en veilig en stevig terug plaatsen van het grafmonument.
Dat de steenhouwer ze niet helemaal uitgraaft als hij de steen verwijdert, is wel logisch ze misschien nog goed zijn en het veel extra werk is. Pas bij het graven van het graf is de conditie van die fundering goed te zien. Van een steenhouwer hoeft niet verlangd te worden dat hij al half het graf gaat graven om te kijken wat de conditie van de fundering is; dat blijkt later vanzelf.

Ik schrijf: 'de kosten BEHOREN voor rekening en risico van de rechthebbende te komen'. Maar hebt u dat wel duidelijk geregeld?

U hebt mij op mijn verzoek het reglement van uw begraafplaats gezonden. Dit is een van de kortste reglementen die ik ooit gezien heb. Nu ben ik op zich wel een liefhebber van weinig en eenvoudige regels, maar het is toch wel nodig om iets meer uitgebreide regels voor grafmonumenten te hebben en ook voor het geval dat u in uw vraag beschrijft, vast te leggen dat e.e.a. voor rekening en risico van de rechthebbende van het graf dan wel de opdrachtgever van de begrafenis is.

Pas als u dat duidelijk in uw reglement opneemt en als u pas toestemming geeft voor een bijzetting nadat de rechthebbende op het graf dan wel - als de rechthebbende is overleden en zelf bijgezet moet worden - de opdrachtgever van de begrafenis het openen van het graf en toestemming voor het verwijderen van het grafmonument schriftelijk heeft aangevraagd op een formulier waar ook op staat dat men instemt met het reglement van de begraafplaats en dat ondertekend heeft, bent u goed afgedekt.
U hebt dus nodig:
- een uitgebreider reglement;
- een formulier waar uit blijkt dan men instemt met het reglement;
- een handtekening op dat formulier van een verantwoordelijk persoon: de rechthebbende of als die overleden is de opdrachtgever van de uitvaart.

Als het om de uitgifte van een nieuw graf zou gaan, voor een nieuwe familie, zijn de kosten van het ruimen van het oude monument inclusief fundering voor rekening van de begraafplaatshouder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >