Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten vergunning grafbedekking

11 juni 2009

Vraag nummer: 6622 (oude nummer: 13213)

Geachte heer van der Putten,

Kunt u mij vertellen wie de hoogte van de kosten van een vergunning voor het plaatsen van een grafsteen/bedekking op een eigen graf bepaalt? Waarom verschilt dit blijkbaar per gemeente( b.v. Purmerend E258) en waarom zijn de kosten voor het plaatsen van een klein stenen monument het zelfde dan gehele bedekking van het graf? Zelf iets aanleggen en rommelen is gratis maar via een nette steenhouwer moet er gevangen worden. Kan ik hier bij iemand aankloppen en mijn beklag doen en tevens melden dat dit echt een soort van belasting innen is over de rug van dode mensen! Walgelijk.
Ik hoor graag van u en bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Groet,
Hans Veerman

Antwoord:

Geachte heer,

De kosten van een vergunning voor een grafmonument zijn voor de rechthebbende op het graf. Dus de persoon die de 'eigenaar' van het graf is. Niet voor de steenhouwer; soms regelt een steenhouwer deze kosten ook wel eens als service namens de rechthebbende, maar dan berekent hij de kosten natuurlijk gewoon door.

Of men zelf een monument vervaardigt, dan wel een steenhouwer dat laat doen, maakt niets uit voor de kosten van een vergunning. Die is in alle gevallen verplicht.

De kosten van een vergunning lopen per begraafplaats erg uiteen. Het kan verschillen van 10,- tot soms wel meer dan 500,- euro. Deze bedragen zijn vaak historisch gegroeid. Bij de ene gemeente is de grafhuur laag en zijn het begraven en de vergunning duur; bij een andere gemeente is het andersom, of anders verdeeld. Soms is het een vorm van toepassing van het profijtbeginsel (alleen wie een monument plaatst moet betalen), of is het een vorm van het spreiden van kosten over mensen die het waarschijnlijk het beste kunnen betalen (de arme sloeber die wel een graf maar geen monument kan betalen heeft ook deze kosten niet). Het heeft weinig te maken met de feitelijke kosten van het beoordelen en administreren van een monument; dat zal meer in de orde van enkele tientjes liggen. Of men een klein of een groot monument administreert maakt feitelijk voor de kosten van administratie van de gemeente geen verschil.

Er is natuurlijk wel kritiek mogelijk op deze wijze van het berekenen van kosten voor verschillende aspecten van een graf. Maar als men de kosten voor de vergunning lager maakt en de kosten voor het graf met hetzelfde bedrag optrekt, schiet de burger er per saldo weinig of niets mee op. Eigen graven zijn nu eenmaal duur, want begraafplaatsen zijn nu eenmaal duur in onderhoud. De meeste gemeenten leggen er fors geld op toe. Je kan als burger eigenlijk alleen maar blij zijn dat ze niet de werkelijke kosten van een graf doorberekenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder