Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten steen betalen na overschrijving grafrecht?

16 juni 2009

Vraag nummer: 6633 (oude nummer: 13243)

Ik wil het grafrecht overnemen inzake graf moeder en broer. Mijn broer ligt er nu zelf begraven. Ik ben geen erfgenaam en de erfgenamen zelf willen de steen die reeds is weggehaald niet laten graveren/terugplaatsen. Noch de uitvaarkosten die nog voldaan moeten worden zomaar voldoen. Indien ik nu teken voor grafrecht, dien ik dan toch de kosten van de steen/graveren/terugplaatsen te voldoen?
en ook de kosten van de begrafenis die nog resten? Handelt om graf voor 25 jaar. vr. gr. XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U kunt het grafrecht van het graf van uw moeder en broer overnemen. Ik begrijp indirect uit uw vraag dat uw overleden broer eerder de rechthebbende op het graf van uw moeder was.
U kunt het grafrecht overnemen als nog niemand anders dat heeft gedaan. Ik zou het maar snel regelen.

Als u het grafrecht hebt, is het ook uw verantwoordelijkheid dat een monument wordt geplaatst of niet. U kunt geen aanspraak maken op de steen die door de erfgenamen is weggehaald; u was immers geen rechthebbende toen de steen er nog stond en u bent geen erfgenaam van de vroegere rechthebbende. Dan hebt u geen aanspraken. U kunt de betrokken personen natuurlijk altijd gewoon om de steen vragen; ze hebben er verder toch niets aan. Maar u kunt de afgifte niet eisen of afdwingen.

Als u zelf een nieuwe steen plaatst, hebben anderen geen inspraak.
U hoeft ook geen steen te plaatsen, als het plaatsen van een steen geen voorwaarde van de begraafplaats is.

U bent als niet-erfgenaam niet aansprakelijk voor de uitvaartkosten van uw broer. Ook als u het grafrecht krijgt, bent u niet aansprakelijk voor de kosten van het begraven in het graf; u was geen opdrachtgever van de begrafenis (neem ik aan) en de begrafenis gebeurde toen u nog geen rechthebbende was.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder