Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten ontruiming gedenksteen

19 mei 2009

Vraag nummer: 6541 (oude nummer: 13047)

Is of zijn kind (kinderen) aansprakelijk voor het ontruimen van het graf groot ouders? Of voor de kosten die de gemeente het klein kind in rekening brengt?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, niet zonder meer.
Alleen een rechthebbende op een graf is mogelijk aansprakelijk voor kosten, gaan andere nabestaanden. En men kan alleen aansprakelijk zijn voor kosten die ook al bekend waren bij de uitgifte van het graf.

Zie vergelijkbare vragen, die al jaren geleden uitgebreider zijn beantwoord, in de sub-rubrieken Graf ruimen, Grafsteen/monument en Verordening/reglement.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder