Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten onderhoud grafmonument samen voegen


16 december 2004

Vraag nummer: 3552  (oude nummer: 5181)

Thans wordt nog steeds de mogelijkheid geboden onderhoud af te kopen voor de duur dat het recht tot begraven bestaat. Bij de voorbereiding tot de realisering van een uitbreiding van de bestaande begraafplaats is met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad de gedachte geopperd om de kosten onderhoud samen te voegen met de kosten betreffende het te verwerven recht voor uitgifte. Kan dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Het is inderdaad mogelijk om de kosten van onderhoud samen te voegen met de kosten van verwerving van het grafrecht.
Nu zit ik even met de vraag welk arrest van de Hoge Raad u bedoelt. In februari heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het onderhoudrecht, in die zin dat dit voor algemene graven en voor eigen graven in principe hetzelfde zou moeten zijn. Over wat dat praktisch betekent kun je nog van mening verschillen. Als voor het onderhoud van een eigen graf 600,- wordt gevraagd, betekent dat dan dat aan iedereen die 1 persoon in een algemeen rgaf laat begraven ook 600,- moet worden gevraagd? Of wanneer het algemene graf voor 3 personen bestemd is, dan 200,- het juiste tarief is. Maar als het eigen graf een 2-persoons graf is, dan zou het tarief 300,- per overledene kunnen zijn. Moet/kan dat dan worden gevraagd op het moment van grafuitgifte of pas na een begrafenis of volgende bijzetting? Daar heeft bij mijn weten nog nooit iemand serieus over nagedacht, althans niet in artikelen of boeken of andere openbare bronnen.
Het probleem is wel op te lossen door een bedrag toe te voegen aan de grafrechten en het verder niet te splitsen of te specificeren. Veel kerkelijke begraafplaatsen doen dat ook niet. Maar als je onderhoud en grafrecht in één bedrag stopt sla je jezelf als gemeente wel een instrument uit handen om later tussentijds tarieven te kunnen bijstellen (verhogen). Bovendien maak je het sommige mensen moeilijk om een één keer een groter bedrag voor een graf op tafel te leggen. Aparte onderhoudstarieven maken ook een meer gespreide betaling mogelijk, wat voor sommige mensen het graf financieel haalbaar maakt.
Alles heeft voor- en nadelen.

Voor het geval uw vraag doelt op de problematiek rond het eigendom van een grafmonument, waar de Hoge Raad in oktober 2002 een - binnen begraafplaatskringen - wereldberoemd arrest over wees, het volgende. Dan biedt uw suggestie om kosten samen te voegen geen enkele oplossing. Of dat onderhoud wel of niet los wordt betaald, zegt niets over eigendom en risico en aansprakelijkheid.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >