Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten grafsteen broer weg halen

22 oktober 2016

Vraag nummer: 47878

Mijn vraag is mijn broer is op xx.xx.2011 overleden . En nou is mijn ander broer rechthebbende van het graf.maar nu wil hij door een meningverschil de gedenkt steen verwijderen.kan dat zomaar .hij heeft de rekening van de gedenk steen betaalt en daarmee heeft in gestemd om het te plaatsen. Nu heeft hij gezegd dat wij tot eind van de maand de tijd heb om het op eigen kosten te verwijderen. Anders laat hij het door een bedrijf doen en wij de kosten krijgen.kan dit zomaar wat zijn de juridische mogelijkheden. Met vriendelijke groet XX

Antwoord:

Geachte heer,

Vanwege uw privacy heb ik de datum van overlijden van uw broer en uw naam onder de vraag verwijderd.

De rechthebbende op een graf is inderdaad bevoegd om de grafsteen op een graf te (laten) verwijderen.

Echter, er bestaat ook zoiets als misbruik van recht. Mij valt op dat uw broer pas in 2011 is overleden. Volgens de wet moet iemand die begraven is, minstens 10 jaar begraven blijven. Grafrechten moeten voor minimaal 10 jaar worden gevestigd of - bij een bestaand graf - verlengd tot minimaal 10 jaar na de datum van begraven. Waarom zou uw broer halverwege die termijn de gedenksteen willen verwijderen? Dat is onlogisch.

Of het ook onredelijk en misschien zelfs onrechtmatig is, kan ik niet beoordelen. Want u schrijft alleen dat er een meningsverschil met uw broer is, maar niet precies waarover.
Ik begrijp uw vraag en het probleem niet. Want u zegt dat uw broer de gedenksteen wil verwijderen. En tegelijk zegt u dat hij heeft gezegd dat u tot eind van de maand de tijd hebt om het monument op eigen kosten te verwijderen. Dat snap ik niet; wil uw broer de steen weg hebben of wilt u het?

Ik zie op voorhand geen reden waarom u de kosten zou moeten dragen, als uw broer de steen door een bedrijf laat verwijderen.

Overigens is het wel zo, dat als uw broer het grafmonument heeft betaald, hij de eigenaar van het monument is. Dat geeft hem nog een aparte positie en meer recht om over de steen te beslissen, dan wanneer hij alleen rechthebbende van het graf zou zijn.
Zie: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder