Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten afnemen en terug plaatsen van grafzerk

26 februari 2015

Vraag nummer: 41610

Is het normaal dat de steenhouwer alleen voor het afnemen van een grafzerk 520€ vraagt en de zelfde som voor het terugplaatsen.Hij was ook In het jaar 2000 de leverancier. Zijn uitleg was dat hij 3 man nodig had om de zerk tot buiten de begraafplaats te dragen tot aan zijn vrachtwagen. Heeft die dan geen kar om tot aan het graf te gaan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou als ik u was eerst eens een offerte vragen bij 1 of 2 andere steenhouwers. Dan weet u ook of die wel of niet op een andere manier de zerk kunnen verplaatsen.

Er is geen noodzaak om de steen nu te laten afnemen door het bedrijf dat de steen in 2000 ook heeft geleverd. Ook andere bedrijven kunnen dezelfde dienst leveren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over de nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder