Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten aanpassen grafsteen na bijplaatsen in graf

15 november 2004

Vraag nummer: 3467 (oude nummer: 4951)

wat zijn plm de kosten van het bijplaatsen en aanpassen van een grafsteen. Mijn schoonmoeder is overleden en wordt bij haar overleden man bij geplaatst de grafsteen moet worden aangepast.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Daar valt van een afstand door mij niets over te zeggen. En door niemand anders, zonder de steen te hebben gezien.

Soms kunnen er eenvoudig letters op een steen worden gelijmd, soms is hak- en boorwerk ter plaatse nodig. Soms staat er al de naam van de langstlevende op de steen en moeten alleen data worden aangebracht. Soms is het een ingrijpende operatie; dan moet een steen worden afgenomen en naar de werkplaats worden getransporteerd omdat de werkzaamheden alleen machinaal in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. En dan moet de steen natuurlijk weer terug.
De kosten van het bijwerken van een steen kunnen soms 50,- bedragen, maar soms ook ruim 1.000,- zijn als e.e.a. in de werkplaats moet gebeuren. En aan dit antwoord hebt u natuurlijk helemaal niets.

Oh ja, ook nog een punt kan zijn de bereikbaarheid van het graf. Als het gaat om een monument op een oude begraafplaats met zeer smalle paden waar geen vrachtauto of til-machine kan komen, kunnen de kosten ook oplopen.

U moet gewoon bij een steenhouwer offerte vragen. Als u zelf een ander beeld van de kosten hebt dan de steenhouwer opgeeft, vraagt u nog een ander bedrijf.

Als u bij een steenhouwer langs gaat, is het handig als u een of meer foto's van de steen meeneemt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder