Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kleur letters tekst wijkt ernstig af van oude tekst

19 juli 2011

Vraag nummer: 25348 (oude nummer: 16908)

Mijn moeder is eind jaren 70 overleden, recent mijn vader. Op advies van de begrafenisondernemer ben ik in zee gegaan met een natuursteenbedrijf. Zij hebben de personalia van mijn vader in bronze letters bijgeplaatst. De kleur wijkt echter enorm af van de oorspronkelijke tekst. Het bedrijf verschuilt zich achter een zinnetje in de offerte. De kleur kan afwijken door ouderdom. Het ziet er afschuwelijk uit. Een plek om te gedenken is een bron van ergernis geworden. Na telefonisch overleg is mij duidelijk geworden dat men wist dat de kleur ernstig zou afwijken, maar men weigert iets te doen. Wat kan ik nu?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan er van achter mijn beeldscherm weinig over zeggen. Juridisch is hier weinig of niets tegen te beginnen.

Voor mij zou cruciaal zijn of de nieuwe letters na verloop van tijd op dezelfde manier zouden verkleuren.

Misschien kunt u een andere leverancier om advies vragen. Wellicht kunnen de letters worden bijgekleurd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Nieuwe wettelijke regeling sinds maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder