Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Keuze grafmonument en eventuele wijziging verordening


7 april 2015

Vraag nummer: 42072

Graag leg ik u de volgende casus voor:
Momenteel hanteert de gemeente een vrije keus voor een monument op een graf, staande steen, liggende steen of combinatie, maakt niet uit. Als ik nu een graf koop alvast op voorhand (die mogelijkheid is er), maar de gemeente wijzigt tussen nu en het moment dat ik werkelijk begraven wordt hun beleid (beheersverordening), onder welke verordening valt mijn grafrecht dan? Stel dat er dan voor de rij waar ik een graf hebt gekocht ineens een regime van toepassing is dat er alleen liggende zerken geplaatst mogen worden en geen kopstenen, en ik wil nu juist een kopsteen? Is het recht (vrije keus) wat er nu is bindend voor de toekomst betreffende mijn graf wat ik nu koop?

Antwoord:

Geachte heer,

De regels die toegepast moeten worden voor het plaatsen van een grafmonument, zijn de regels die gelden op het moment van het aanvragen van de vergunning voor plaatsing. Niet de regels op het moment van vestiging van het grafrecht.

Ik maak het even met een voorbeeld duidelijk. Als er in 2015 een vrije keuze is tussen een staande steen, liggende steen of een combinatie, kunt u nu dus een keuze uit drie maken.

Stel dat u in 2025 besluit om alvast een steen uit te kiezen en te plaatsen en de regels op dat moment (voor een bepaald gedeelte van de begraafplaats of in een bepaalde rij) alleen een staande steen toestaan, mag u alleen een staande steen kiezen. Dat er in 2015 meer mogelijkheden waren, is niet meer relevant.

Stel dat u in 2035 komt te overlijden. U wordt in het graf begraven en de in 2025 geplaatste steen moet er voor de begraving van af en moet worden herplaatst; stel dat op dat moment alleen liggende stenen zijn toegestaan. Dan is er geen plicht om een liggende steen te plaatsen. Uw nabestaanden behouden het in 2025 bij vergunning verleende recht op een staande steen. Wel kunnen zij, als ze dat zouden willen, alsnog voor een liggende steen kiezen, omdat de verordening dat in 2035 toestaat. Maar verplicht is het niet.

Bij de keuze van een grafmonument is niet het regime van toepassing dat gold op het moment van aankoop van het graf, maar het regime voor grafmonumenten dat gold toen vergunning voor de plaatsing van een monument werd gevraagd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >