Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ik wil naam van de steen eraf

6 oktober 2015

Vraag nummer: 43898

mijn moeder is overleden in december 2014 en hebben geen contact met elkaar. Ik heb een broer en daar heb ik ook geen contact mee. Maar hij heeft wel zelf beslist wat er op de steen kwam te staan en ik wil dat eraf hebben hoe doe ik dat!!!

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als u niet schrijft wat er precies op de steen staat, kan ik niet beoordelen hoeveel kans u hebt om die tekst van de steen af te krijgen.

Als bijvoorbeeld uw naam op de steen staat in de context: "Mam, jij was een kanjer. Je stond altijd voor ons klaar" en de namen van u en uw broer en eventuele andere kinderen staan daaronder, ja, dan hebt u een goede kans en reden om te eisen dat dat veranderd wordt. Althans, dat uw naam daar wordt weggehaald.

Als er alleen maar staat 'Hier rust onze lieve moeder (+ haar naam)', dan is het niet zo persoonlijk dat u kunt eisen dat het veranderd wordt.

Als uw broer de grafrechten heeft, mag hij op het monument zetten wat hij wil. Als iemand anders de grafrechten heeft, beslist die andere persoon.

Het maakt ook nog verschil of u persoonlijk een deel van de kosten van de grafsteen gedragen hebt of niet.

Als u broer of de rechthebbende op het graf de teksten waar u moeite mee hebt, niet vrijwilliger willen veranderen, dan moet u de hulp van een advocaat inroepen. Of die kansen ziet, hangt af van de vraag hoe u persoonlijk benadeeld bent.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder