Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hoge kosten voor weghalen en terugzetten steen

21 augustus 2007

Vraag nummer: 4925 (oude nummer: 9595)

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Hij was op dat moment getrouwd (2e huwelijk) en ze hadden een graf afgekocht voor 20 jaar. Zij wilde na zijn overleden geen contact meer met de kinderen. Nu is zijn vrouw overleden en heeft geen begrafenispolis. (toen mijn vader overleed had ze die wel). Iemand anders heeft toen alles geregeld zodat deze nu alle rekeningen krijgt. Hij heeft daar nu vreselijk spijt van maar kan dit niet terugdraaien. Het uitvaartcentrum PC te Amsterdam vraagt nu ook nog 480 euro omdat de steen was weggehaald en omdat haar naam er niet op is vermeld heeft de rechthebbende op mijn verzoek de steen weer laten terugplaatsen. PC zegt dat ze kosten hebben moeten maken. Ze hebben hem verteld als hij niet betaalt dat de steen dan wordt weggehaald. Ik zei dat de steen 10 jaar geleden is betaald en dat mijn vaders naam erin staat. Ik vraag mij af of ze er niet de pest over in hebben dat ze geld mislopen doordat er geen naam opgebeiteld is. De steen is vuil teruggeplaatst, er zitten stickerresten op en hij staat scheef op de sokkel. Omdat ik de grafrechten wil hebben heb ik de rechthebbende dit gevraagd. Hij wilde deze overdragen, maar eigenlijk wil hij dit bedrag niet betalen omdat het belachelijk is wat ze vragen. Mijn vraag is kunnen ze zomaar de steen weghalen? De persoon die het geregeld heeft moet al vele duizenden euro's betalen, helaas omdat hij ervoor getekend heeft. En als hij mij de grafrechten overdraagt en hij betaald niet wat dan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan het niet precies beoordelen, omdat (mij) niet duidelijk is waarom de steen is weggehaald. Als er een begrafenis in een bestaand graf plaats moet vinden, moet de steen natuurlijk tijdelijk worden verwijderd.
Als die 480,- euro kosten bedoeld zijn om de steen niet alleen te verwijderen maar ook weer terug te plaatsen, is dat geen bedrag waar ik bij voorbaat van schrik. Het is natuurlijk veel geld, maar aan het plaatsen van de steen kan ook veel werk vast zitten. Je kwakt een steen niet zomaar op de grond; een steen moet gewoonlijk zijn gefundeerd, er zijn misschien nog randen langs het graf, alles moet op de juiste hoogte worden gesteld, er is gewoon veel werk aan.
De rechthebbende op het graf is gewoonlijk verantwoordelijk voor de kosten van het graf. Als de kosten niet betaald worden, is het mogelijk dat de PC de steen verwijdert, als dat een sanctie is die in haar reglement staat.

Ik denk dat aan de kosten niet te ontkomen valt. Maar ik denk ook dat de kosten waarschijnlijk niet onredelijk hoog zijn. Men verkijkt zich nel op de hoeveelheid werk die het weg halen en terug plaatsen van een steen mee zich mee brengt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder