Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Het verwijderen van een grafsteen door onbevoegden

8 juli 2016

Vraag nummer: 46750

Mijn dochter heeft zonder toestemming de grafsteen verwijderd.
De grafrechten liepen tot 2022. Het bestuur v.h. kerkhof heeft haar door miscommunicatie toegestaan om e.a.te laten plaatsvinden
In het graf ligt mijn overleden vrouw.
Ik wil dat het graf in oude toestand wordt hersteld.
Wat moet ik doen?
Het bestuur wilt niets doen, zij vinden dit een familie aangelegenheid.
De politie wil geen aangifte doen,omdat dit geen grafschennis is.

Antwoord:

Geachte heer,

Als u rechthebbende van het graf bent, mag inderdaad uw dochter de grafsteen niet (laten) verwijderen. Als het bestuur van het kerkhof zich door een verhaal van uw dochter in de luren heeft laten leggen, moet het bestuur zorgen voor herstel van het graf naar de oude toestand. Dat is juridisch heel eenvoudig.

De stelling van het bestuur dat dit een familieaangelegenheid is, is alleen al onjuist omdat altijd een persoon de rechthebbende is. Niet de familie. Het hebben van slechts 1 rechthebbende zou geen functie en betekenis hebben als de hele familie over een graf zou kunnen beschikken.

Als het bestuur niets wil doen, is dat onacceptabel. Want het bestuur is duidelijk fout.
Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Dat de politie geen aangifte accepteert, is een schande. Ik hoor het afgelopen jaar van allerlei kanten dat de politie tegenwoordig alles doet om aangiftes af te houden. Dat is ook een manier om misdaadcijfers te laten dalen: ontkennen dat er misdrijven gepleegd worden en het aantal aangiftes laten laten.

Ik adviseer u om nogmaals aangifte te doen van diefstal van een grafsteen en van grafschennis. Zeker is het zonder toestemming van de rechthebbende van een graf verwijderen van een grafsteen grafschennis!
Als men de aangifte weer weigert, moet u vragen wie de agent is die dit weigert en waarom, zodat u daar een klacht over kan indienen, en vragen hoe en waar u een klacht kan indienen. Dit hoeft u niet te accepteren.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u die inschakelen.
U kunt zelf een advocaat in de arm nemen.
U kunt ook contact opnemen met het Juridisch Loket (www.JuridischLoket.nl). Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen. En kan soms ook doorverwijzen naar een advocaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder