Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Herbegrafenis en steen mee

14 oktober 2004

Vraag nummer: 3378 (oude nummer: 4810)

oma is 15 sept. j.l. overleden. opa al in 1978, beiden in Tilburg. Is het mogelijk om opa bij oma (op een ander kerkhof) te leggen en ook de zerk van dat kerkhof mee te nemen? Wat zouden de kosten daarvan zijn?
met vr. groet,
Perry van den Hout.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is zeker mogelijk. Er is wel verlof van de burgemeester voor nodig om de resten van uw grootvader op te graven, maar na 10 jaar na de begrafenis is dat in principe een formaliteit. Het moet ook wel de instemming hebben van de rechthebbende van het graf waarin hij thans rust.

Ook zal het mogelijk zijn de steen mee te nemen. Maar elk kerkhof heeft zijn eigen regels voor monumenten, dus is het verstandig om vooraf na te gaan of er een probleem zou kunnen ontstaan. Niet dat u met een witte steen voor poort staat als er alleen zwarte geplaatst mogen worden, of met een staande als alleen een liggende mag, of met een van 120 cm als de maximumhoogte 90 cm is. Dat soort dingen.

Over de kosten kan ik niets zeggen, omdat het van heel veel factoren afhangt. Ofdat eigen personeel van de oude begraafplaats het werk uitvoert of niet, of een grote kist of klein bottenkistje nodig is, ofdat er mogelijk leges betaald moeten worden voor de opgraving, wat de leges voor begraving zijn, etc. De kosten kunnen naar mijn inschatting tussen 400,- en 2.000,- liggen, maar daartussen zit zoveel, dat u eigenlijk nog niets weet. Ik ken wel plaatsen waar men alleen voor het recht om op te mogen graven al 2.000,- vraagt.... Voor dat bedrag is er dus nog geen spade de grond in: het is alleen een soort belasting om opgraven te ontmoedigen. Gelukkig zijn dat uitzonderingen.
U komt er alleen achter door eerst - vrijblijvend - met de begraafplaatsbeheerder van opa's graf te praten om te achterhalen wat zijn kosten en voorwaarden zijn, dan met de begraafplaats waar hij naar toe moet en derden/bedrijven waar zij u naar verwijzen. Dan kunt u een kostenplaatje opstellen.

Zie ook andere vragen over kosten in de sub-rubriek Opgraven en herbegraven van de rubriek Begraven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder