Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafzerkschade

15 september 2016

Vraag nummer: 47396

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens werkzaamheden op het kerkhof is de grafzerk van mijn broer beschadigd.
De beheerder heeft zonder overleg getracht de schade te herstellen.
Mag de beheerder zomaar zonder toestemming van de familie werkzaamheden uitvoeren.
Is dat terug te vinden in een wetsartikel??
U bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Cees van den Berk

Antwoord:

Geachte heer,

Als de beheerder zelf de schade veroorzaakt heeft, zit er een zekere logica in om de schade zelf te herstellen.

Of de beheerder de schade moet melden aan de rechthebbende, hangt af van de omvang van de schade. Als het iets kleins is wat makkelijk te verhelpen is, niet. In andere gevallen, wel.
Het hangt er ook van af of de beheerder de schade zelf heeft veroorzaakt, of niet.
En over wat voor 'werkzaamheden' gaat het? Probeert de beheerder een eigen fout te verdoezelen, of is het een belangeloze service om de rechthebbende te helpen?
Er zijn zoveel varianten, dat het van de concrete situatie afhangt wat wel mag of moet, of niet.

Er zijn geen speciale wetsartikelen over werkzaamheden aan grafmonumenten. Hier geldt de gewone regel dat iemand die schade veroorzaakt, volledig aansprakelijk is voor die schade. Of iemand zelf de schade kan en mag herstellen, hangt af van de ernst en de aard van de schade. In bepaalde situaties moet men herstel overlaten aan de vakman. En komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.

Uw vraag is te algemeen, met te weinig gegevens over hoe de schade is ontstaan - wat de aard en de omvang van de schade is, hoe de rechthebbende te weten gekomen is dat er schade was, wanneer de schade ontstaan is, etc. - om een concreter antwoord te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Van wie is de grafsteen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder