Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafzerk verwijderen i.v.m. verhuizing 2


29 januari 2008

Vraag nummer: 5168  (oude nummer: 10220)

Geachte heer,mevrouw
Op uw antwoord van mijn vraag van gisteren is niet helemaal duidelijk.
Ik wil het graf wel verwijderen maar niet elders plaatsen.
Dit betrefd een graf van mijn dochter.
Mag ik zelf alleen beslissen of het weg mag.

Mvg xy

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Men heeft geen recht om een graf te laten verwijderen. Over ruiming van een graf beslist de houder van de begraafplaats.

Men kan wel afstand doen van het graf, maar dan beslist nog steeds de houder van de begraafplaats of hij wel of niet tot ruiming van het monument en de inhoud van het graf overgaat. Uiteindelijk zal elk graf wel een keer geruimd worden, maar het bepalen van het tijdstip (na 1 dag of na 150 jaar en alles er tussen in) is aan de begraafplaatshouder voorbehouden. Artikel 31, lid 2, van Wet op de lijkbezorging luidt:
> 2. Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaren, nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst, en, indien het een graf betreft waarop een uitsluitend recht berust, met toestemming van de rechthebbende.<

Zie vergelijkbare vragen in de sub-rubriek 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >