Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafverzakking door zware regenval

14 november 2010

Vraag nummer: 7754 (oude nummer: 16192)

Beste heer van der Putten,

Het graf van onze ouders is, door de hevige regenval van de afgelopen dagen, verzakt. De grond rondom het graf is weggespoeld, waardoor er aan een zijde van het graf een inkijk ontstaan is. Daarnaast is de gehele steen verzakt, waardoor de steen niet meer recht ligt.
Wie is volgens de wet aansprakelijk voor de kosten van reparatie?

Vriendelijke groet,

A. Lontho-Vondenhoff

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Je kunt niet zeggen wie volgens de wet aansprakelijk is voor de kosten van reparatie. De wet heeft geen regeling voor het ontstaan van inkijk bij een graf door hevige regen en het verzakken van een steen. De wet heeft alleen de algemene regel dat degene die schade veroorzaakt, aansprakelijk is voor vergoeding van de schade.

Hoogstwaarschijnlijk draagt u zelf het risico van het wegspoelen van grond rond een graf. Meestal is dit soort risico in een beheersverordening of beheersreglement bij de rechthebbende op een graf gelegd.
Het inzakken van grond boven een graf is een heel natuurlijk proces. Bij een begraving komt een kist in de grond, die een heleboel loze ruimte bevat. Na verloop van tijd vermolmt een kist en zakt de aarde in. Daar kun je niemand de schuld van geven.
Van extreme weersomstandigheden kun je ook niemand de schuld geven.

Het is normaal dat na verloop van tijd boven een graf een kuil ontstaat door het inklinken van de grond. Dan hoogt men de grond wat op en is het probleem opgelost.

Een andere kwestie is dat de grafsteen is verzakt. Een verzakking roept de vraag of op de steen wel behoorlijk is gefundeerd. Als dat niet het geval is, is wellicht de steenhouwer aansprakelijk. Maar dat valt zo van een afstand door mij niet te beoordelen. Als het grafmonument recent is geplaatst, zou je misschien moeten oordelen dat de steen niet juist is gefundeerd. Maar als de steen er al vele jaren probleemloos staat, is e.e.a. nu te wijten aan de extreme weersomstandigheden. Daar kan een steenhouwer ook niets aan doen.

Overigens is het verzakken van monumenten tot op zekere hoogte ook een normaal verschijnsel. Bij elke begrafenis komt er immers een kist met een enorme bel lucht in de grond. Na verloop van tijd vergaat de kist en zakt de grond in en kan ook het monument verzakken. Daar is niemand voor aansprakelijk. Daar draagt de rechthebbende van een graf zelf het risico van.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder